Codziennie dochodzi do kilkuset wypadków przy pracy. Przepisy ściśle określają, co powinien zrobić pracodawca, jeżeli do takiego zdarzenia dojdzie. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne mogą okazać się nieocenionym wsparciem w powrocie do zdrowia.

Czym jest wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca musi podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Jest też zobowiązany zapewnić pierwszą pomoc osobom poszkodowanym oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.

Wypadek należy zgłosić

Oprócz udzielenia pomocy osobom poszkodowanym pracodawca musi także odpowiednio udokumentować zdarzenie i zgłosić je do inspektora pracy oraz prokuratora, jeżeli doszło do śmierci pracownika, wypadek miał charakter ciężki lub zbiorowy. Musi on także prowadzić rejestr wypadków, do których doszło w przedsiębiorstwie.

Opieka medyczna po wypadku

Oprócz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, przedsiębiorca powinien zadbać też o odpowiednią opiekę powypadkową dla poszkodowanych pracowników. Jednym z rozwiązań jest zakup grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki niemu pracownicy mają stały dostęp do prywatnych świadczeń medycznych, na które czeka się krócej niż na usługi NFZ. Owszem pierwsza pomoc jest udzielana przez służby ratownicze natychmiastowo, ale część wypadków może wymagać długotrwałej rekonwalescencji. Na konsultacje i badania specjalistyczne oraz rehabilitację w ramach publicznych świadczeń czeka się miesiącami. Ubezpieczenie zapewnia dostęp do nich w ciągu kilku dni.

Program dedykowany następstwom urazów

SALTUS Ubezpieczenia z myślą o przedsiębiorcach działających w branżach o podwyższonym ryzyku wypadków przygotował specjalny Pracowniczy Program Profilaktyczny. Obejmuje on świadczenia ułatwiające powrót do zdrowia:

 • konsultacje ortopedyczne,
 • RTG kości i stawów,
 • USG stawów i więzadeł,
 • CT kości i stawów,
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych po urazach układu kostno – stawowego.

Całodobowy dostęp do konsultacji telefonicznych

Oprócz świadczeń ambulatoryjnych w placówkach medycznych ubezpieczeni mają też dostęp do konsultacji zdalnych. Umożliwiają one zasięgnięcie porad internistycznych i specjalistycznych niezależnie od pory dnia i dzień tygodnia. Na połączenie z odpowiednim lekarzem czeka się najdalej kilka godzin. W razie potrzeby lekarz prowadzący telekonsultację może wystawić receptę lub skierowanie w formie elektronicznej. Ubezpieczeni mogą skorzystać z różnych form komunikacji – rozmowa telefoniczna, chat czy wideochat za pomocą komunikatorów internetowych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników