Najwięcej godzin przepracowali pracownicy sektorów rolnictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz zakwaterowania i gastronomii. Średnio ponad 450 godzin w kwartale przez jednego pracownika. Długi czas pracy może wpływać na zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych.

Według opublikowanych przez GUS danych statystycznych na temat zatrudnienia, polski pracownik przepracował w I kwartale tego roku średnio 435 godzin. Liczba godzin spędzonych w pracy różni się jednak w zależności od branży. Najwięcej czasu przepracowali przedstawiciele sektora rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa – 455 godzin na 1 zatrudnionego. Z kolei po 453 godziny na wykonywaniu obowiązków służbowych poświęcili pracownicy z branży przetwórstwa przemysłowego oraz zakwaterowania i gastronomii[1]. Czas pracy może wpływać na zdrowie pracowników. W każdym zawodzie pracownicy stykają się bowiem z czynnikami wpływającymi negatywnie na ich samopoczucie.

Obowiązek pracodawcy

Utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu jest jednym z ustawowych obowiązków pracodawcy. W związku z tym powinni oni zapewnić im stały dostęp do sprawnej pomocy medycznej, a przede wszystkim badań i konsultacji profilaktycznych. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców działających w sektorach, w których pracownicy pracują najwięcej. Są oni bowiem dłużej narażeni na czynniki mogące się przyczynić do rozwoju chorób zawodowych, a regularne wykonywanie badań kontrolnych może się przyczynić do zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, a co za tym idzie, absencji chorobowej.

Przedstawiciele branż o największej liczbie przepracowanych godzin na 1 zatrudnionego narażeni są na typowe choroby zawodowe, a konkretniej na następujące problemy zdrowotne:

 • Choroby zawodowe w rolnictwie, choroby zawodowe w leśnictwie, a także w rybołówstwie i rybactwie.
  Osoby pracujące w tym sektorze narażone są na kilkanaście różnych chorób zawodowych. Są wśród nich m.in. choroby zawodowe układu oddechowego (np. astma lub tzw. płuca rolnika), czy też narządów ruchu i układu nerwowego powodowane długotrwałym przebywaniem w nieergonomicznej pozycji. Do listy zagrożeń należą także problemy ze wzrokiem lub choroba zawodowa słuchu, które wynikają z długotrwałego wystawienia na promieniowanie słoneczne oraz pracę przy maszynach wytwarzających wysokie dźwięki. Na szczęście ryzyko wystąpienia większości z nich można zminimalizować, stosując odpowiednią profilaktykę medyczną.
 • Najczęstsze choroby zawodowe w przetwórstwie przemysłowym
  Branża przetwórstwa przemysłowego znajduje się na drugim miejscu pod względem największej liczby zdiagnozowanych nowych przypadków zachorowania na choroby zawodowe (na pierwszym miejscu znajduje się wymieniony wyżej sektor rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa)[2]. Podobnie, jak przedstawiciele poprzedniej grupy, są oni przede wszystkim narażeni na choroby układu oddechowego i nerwowego oraz problemy ze słuchem. Większość z nich jest wynikiem pracy w hałasie, długotrwałego przebywania w stałych pozycjach i monotonni wykonywanych czynności. Tutaj równie ważne jest zapobieganie chorobom zawodowym.
 • Choroby zawodowe w hotelarstwie oraz choroby zawodowe w gastronomii
  Do schorzeń zawodowych, na jakie narażeni są pracujący w tym sektorze, należą m.in. zatrucia, problemy układu oddechowego (przede wszystkim o podłożu alergicznym), a także choroby układu ruchu. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę wykonywanych przez nich obowiązków, warto też pamiętać o tym, że często wymagają one nadwyrężania przez pracowników głosu, co może stać się  przyczyną choroby zawodowej narządu głosu. W związku z tym pracodawcy powinni zapewnić im również dostęp do odpowiedniej profilaktyki laryngologicznej.

Jak dobrać świadczenia profilaktyczne dla pracowników?

Pomocą w zapewnieniu pracownikom regularnego dostępu do odpowiednich badań i konsultacji lekarskich, mogą być Pracownicze Programy Profilaktyczne  SALTUS Ubezpieczenia. Ich zadaniem jest wsparcie pracodawców i pracowników w jak najwcześniejszym wykryciu chorób zawodowych.

Nie wolno zapominać o profilaktyce onkologicznej

Biorąc jednak pod uwagę ogół problemów zdrowotnych, na jakie jesteśmy współcześnie narażeni, warto też pamiętać o zapewnieniu pracownikom odpowiedniej profilaktyki onkologicznej. Nowotwory, oprócz tego, że są na liście chorób zawodowych charakterystycznych dla wielu branż, są także chorobą cywilizacyjną. W grupie ryzyka znajduje się coraz więcej osób, niezależnie od wieku.

Profilaktykę należy dostosować do struktury wieku i płci pracowników

Wybierając programy profilaktyczne, należy zatem pamiętać przede wszystkim o ryzykach specyficznych dla branży i wykonywanych obowiązków. Drugim czynnikiem, który trzeba brać pod uwagę, jest struktura wieku i płci zatrudnionych osób. Przykładowo, przedsiębiorca zatrudniający dużą liczbę przedstawicieli starszego pokolenia, powinien zadbać o dodatkową opiekę kardiologiczną.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników

 

[1] Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, czerwiec 2019 r.

[2] Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Chorób Zawodowych IMP w Łodzi. Tabela 4. Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r. według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci.