Co może zrobić pracodawca dla ciężarnych, które mogą jeszcze pracować? Co warto zmienić, a co przeorganizować? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Praca w ciąży uregulowana jest w przepisach polskiego kodeksu pracy. Odnoszą się one do ochrony kobiet-pracownic, co oznacza, że mają zastosowanie wobec kobiet świadczących pracę w ramach stosunku pracy i mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

Ciąża a praca

Obowiązkiem pracodawcy jest przedłużenie zatrudnienia pracownicy do dnia porodu – również w przypadku umowy o pracę na okres próbny bądź określony.

Praca przy komputerze w ciąży

Jeszcze niedawno kobieta w ciąży mogła pracować przy komputerze w wymiarze zaledwie 4 godzin. To się zmieniło – obecnie ciężarna może pracować 8 godzin, ale jednorazowy czas nie może być dłuższy niż 50 minut, a po nim musi następować 10-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. W związku z tym, kobieta w ciąży w pracy przy komputerze nie może przekroczyć łącznie 6 godzin i 40 minut na dobę.

Pracownica w ciąży – co wolno, a czego nie?

Według prawa pracy kobiety w ciąży nie mogą:

 • pracować w warunkach szkodliwych i w nocy,
 • brać nadgodzin i podróżować służbowo,
 • wykonywać zadań wymagających siły fizycznej,
 • wykonywać zadań związanych z wymuszonym rytmem pracy, np. na taśmie produkcyjnej,
 • wykonywać pracy stojącej przez okres dłuższy niż 3 godziny w ciągu dziennej zmiany.

Pracodawca nie może też zwolnić ciężarnej z powodu odmowy wykonywania pracy w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu jej oraz nienarodzonego dziecka.

Pomoc dla ciężarnej od pracodawcy

Praca kobiet w ciąży może bardzo korzystnie wpływać na ich samopoczucie. Nie warto z niej rezygnować, jeśli nie ma ku temu wyraźnych powodów i medycznych przeciwwskazań. Aktywność zawodowa w ciąży może m.in.:

 • Sprzyjać utrzymaniu dobrej formy – konieczność wykonywania zadań o określonych porach umożliwiają efektywne wykorzystanie czasu i nadają sens codzienności; pomoc pracodawcy może mieć tu wymiar psychologiczny, polegający na udzielaniu wsparcia wykraczającego nawet poza standardowe prawa ciężarnych w pracy.
 • Poprawiać nastawienie psychiczne i oddalać lęki związane ze zbliżającym się porodem – tu pracodawca w ramach usług grupowych ubezpieczeń zdrowotnych m.in. SALTUS Ubezpieczenia może zaoferować ciężarnym pracownicom możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych. System elektronicznych recept czy rejestrowania zwolnień lekarskich bardzo to ułatwia, spełniając przy tym zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
 • Pozwala zachować wysokie poczucie własnej wartości – pracownik w ciąży ma te same potrzeby psychologiczne, jak pracownik w niej niebędący. Praca pomaga zachować poczucie przynależności do wspólnoty i spełniać się w niej zawodowo.

Ciąża i praca – podsumowanie

Kontynuowanie kariery w okresie ciąży sprzyja stopniowemu oswajaniu się z nadchodzącymi zmianami. Pamiętajmy, że okres ciąży to wstęp do jednej z najważniejszych zmian w życiu, a obawa przed utratą pozycji zawodowej zakłóca pozytywny odbiór przyszłego macierzyństwa i obniża poczucie własnej wartości – dlatego pracodawca powinien nie tylko wykonywać narzucone prawem obowiązki względem ciężarnej, ale również ułatwiać jej życie w pracy tam, gdzie to możliwe. Sprzyjają temu m.in. usługi grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, oferujących ciężarnym wiele przydatnych badań profilaktycznych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników