Stres przed powrotem do pracy po urlopie może być związany z przemęczeniem. Kiedy urlop nie przynosi oczekiwanej regeneracji, trzeba podjąć szybkie działania naprawcze.

Zmęczenie po urlopie to coraz częstszy stan pracowników. Z danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) wynika, że w wyniku pandemii wzrósł poziom stresu w pracy — twierdzi tak aż 44 proc. badanych. Wysoki poziom stresu, ciągła konieczność dostosowania do wciąż zmieniających się warunków, łączenie pracy zdalnej z życiem domowym wpływają na wzrost zmęczenia pracowników. Wolne weekendy i urlop nie dają już upragnionego wypoczynku. Po powrocie do pracy nie wraca wysoka wydajność i zaangażowanie. Podwyższona jest za to podatność na sezonowe infekcje. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca?

Spis treści:

Objawy zmęczenia psychicznego

O ile zmęczenie fizyczne można dość łatwo pokonać, to jeśli pracownik jest przemęczony psychicznie, urlop może nie wystarczyć. Zmęczenie psychiczne w pracy wpływa na wszystkie sfery życia, nie tylko zawodową. Jeśli warunki w pracy — na przykład praca zmianowa — dodatkowo przyczyniają się do większego wysiłku, wyczerpanie psychiczne może być tylko kwestią czasu. Pracownik doświadcza wtedy

 • braku koncentracji,
 • problemów ze snem,
 • bóli głowy i ciała,
 • schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego,
 • pogorszenia nastroju,
 • depresji.

Nadmierne zmęczenie pracodawca może natomiast rozpoznać, gdy pracownik:

 • często jest na zwolnieniu lekarskim,
 • pracuje miej wydajnie, a jego praca ma słabszą jakość,
 • niechętnie wykonuje swoje obowiązki,
 • nie dotrzymuje terminów wykonania pracy,
 • narzeka na pracę,
 • nie angażuje się w relacje z innymi pracownikami.

Jeśli powyższe objawy zachodzą po weekendzie czy urlopie, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że pracownik nie zregenerował się w czasie dni wolnych. Rozpoznanie zmęczenia psychicznego u pracowników jest kluczowe dla sprawnego działania organizacji. Może być też jedynym pomocnym sygnałem, jaki pracownik otrzyma na ten temat, jeśli ma tendencję do bagatelizowania zmęczenia.

Co więcej, rozpoznanie przewlekłego zmęczenia jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Praca na maszynach, przy taśmie, w potencjalnie niebezpiecznych lub szkodliwych warunkach wymaga dużej koncentracji.

Jak poprawić samopoczucie psychiczne pracownika?

Dbanie o samopoczucie psychiczne zatrudnionych to strategia konieczna dla pracodawcy. Brak energii do działania u pracowników to sygnał, że ich granice wytrzymałości psychicznej zostały przekroczone. Dlatego należy zawczasu wprowadzić programy, które uchronią przed podobnym scenariuszem.

Warto rozwijać well-being w miejscu pracy — dane z OSHA mówią, że 49 proc. zatrudnionych chętnie zmieniłoby miejsce pracy, gdyby nowy pracodawca lepiej dbał o ich samopoczucie.

Jak pracodawca może to zrobić? Na pewno podtrzymać działania, które już są standardem i wprowadzić dodatkowe:

 • szkolenia z umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • elastyczny, dostosowany do możliwości pracownika czas pracy,
 • odpowiedni do możliwości pracownika nakład pracy,
 • możliwość wyboru miejsca pracy — w biurze, zdalnie lub hybrydowo,
 • zdrowy catering w miejscu pracy,
 • przerwa na drzemkę,
 • zajęcia z jogi i mindfulness w trakcie pracy,
 • kultywacja dobrego samopoczucia w firmie,
 • szkolenie managerów w rozpoznawaniu symptomów przemęczenia psychicznego i szybkiego reagowania na nie,
 • możliwość rozmowy z pracodawcą o swoim stanie zdrowia.

Kluczowe jest, aby pracownicy wiedzieli i czuli, że ich samopoczucie jest priorytetem, a ci, którzy nie wiedzą, jak odpocząć psychicznie, mogli skorzystać z dedykowanych programów well-beingowych i zapewnić sobie odpoczynek psychiczny. Tutaj ogromną rolę odgrywa wsparcie managerów, ich postawa i otwarcie na rozmowy z pracownikami.

Pomoc psychologa i kontrola stanu zdrowia

Przemęczenie psychiczne może mieć wiele przyczyn i jest źródłem wielu problemów. Czasem jedyną skuteczną pomocą w poradzeniu sobie z przewlekłym zmęczeniem jest wsparcie psychologa. Co więcej, zatrudnieni tego oczekują.

Konsultacje z psychologiem w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników np.: w ramach programów zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia powoli staje się standardem.

Sama opieka zdrowotna — szeroka oferta badań i konsultacji, które pracownik może szybko i sprawnie zrealizować w blisko pracy lub miejsca zamieszkania, daje pracownikom pewność, że nawet w przypadku pogorszenia stanu psychofizycznego, są cenieni. Poczucie tego, że pracodawca dba o swoich pracowników sprawia, że są oni bardziej skłonni do zaangażowania w swoją pracę.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników