Zmienia się podejście firm do pracowników 50+. Nie tylko więcej firm zatrudnia osoby w tym wieku, ale rośnie również odsetek pracodawców poszukujących takich kandydatów. Zatrudnienie pracownika po 50 roku życia. O czym należy pamiętać?

Niskie bezrobocie i umacniająca się pozycja pracownika sprawiły, że coraz więcej polskich pracodawców decyduje się na zatrudnianie pracownika po 50 roku życia, a wręcz poszukuje właśnie takich doświadczonych pracowników. Wynika to m.in. z niedoboru kompetencyjnego wśród przedstawicieli młodszych pokoleń. Istotna jest też zwiększona świadomość firm pod względem korzyści, jakie niesie ze sobą tworzenie zróżnicowanych wiekowo zespołów. Umiejętności, kompetencje i doświadczenie osób starszych i młodszych uzupełniają się w wielu dziedzinach.

Ubezpieczenie zdrowotne ważnym czynnikiem

Pozyskanie pracownika to jednak tylko połowa sukcesu. Równie istotne jest zapewnienie mu satysfakcjonujących warunków pracy, które pozwolą rozwinąć jego potencjał oraz zapobiegną ewentualnemu przejściu do konkurencji. Jednym z rozwiązań jest oferowanie atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. Niezmiennie do najpopularniejszym należy dostęp do prywatnej opieki medycznej. Warto jednak pamiętać, że stały dostęp do sprawnej pomocy zdrowotnej stanowi korzyść również dla pracodawcy. Może wpływać np. na zmniejszenie absencji chorobowej.

Nie wolno zapominać o profilaktyce

Podstawą utrzymania pracownika w dobrym zdrowiu jest zapewnienie mu odpowiednich świadczeń profilaktycznych. Pomocnym rozwiązaniem mogą okazać się pracownicze programy profilaktyczne. Pozwalają one przeciwdziałać schorzeniom wynikającym z wykonywanych obowiązków oraz wieku. Po przekroczeniu pewnego wieku organizm wymaga większej uwagi i monitorowania stanu zdrowia. Systematyczne badania pozwalają szybciej reagować w przypadku pojawienia się problemów.

Na co zwracać uwagę, wybierając ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczyciele oferują zazwyczaj kilka wariantów polisy. Różnią się one między sobą zakresem konsultacji lekarskich oraz katalogiem badań diagnostycznych i laboratoryjnych, z jakich można skorzystać. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciele mogą oferować dodatkowe pakiety badań służące wykryciu określonych typów schorzeń. SALTUS Ubezpieczenia proponuje 9 specjalistycznych pracowniczych programów profilaktycznych.

Co zapewnić pracownikom 50+?

W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia powinni oni mieć zapewniony przede wszystkim stały dostęp do opieki kardiologicznej oraz onkologicznej. W katalogu dostępnych świadczeń oprócz konsultacji specjalistycznych powinny być uwzględnione takie badania jak: różnego rodzaju USG i EKG oraz markery nowotworowe. Co więcej, warto też zadbać o pakiet dodatkowych usług wspierających pracownika w razie wykrycia choroby – jak teleopieka kardiologiczna czy pomoc onkopsychologa.