Siłownia, basen i dofinansowanie wakacji za granicą nie są już atrakcyjne. Dziś to pakiety medyczne dla pracowników są benefitem, który przyciąga i zatrzymuje specjalistów w firmach.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian” wynika, że statystyczny mieszkaniec kraju woli prywatne usługi medyczne. Decyduje o tym głównie jakość, dostępność i skuteczność leczenia. Opieka zdrowotna jest dziś elementem, którym firmy konkurują ze sobą. Jak wybrać optymalny pakiet zdrowotny dla pracownika?

Spis treści:

Prywatna opieka zdrowotna — dlaczego jest ważna?

Opieka zdrowotna jest dziś najbardziej poszukiwanym benefitem pozapłacowym. Wynika to m.in. z doświadczeń, jakie pracownicy wynieśli z okresu pandemii. Zdrowie to dziś kapitał i wiedzą o tym również pracodawcy. Zatrudnieni, którzy mają poczucie bezpieczeństwa zawiązane z własnym zdrowiem, są bardziej zmotywowani do pracy i często też zdrowsi. Każdy niepokojący sygnał mogą szybko skonsultować z lekarzem, co powoduje, że choroby diagnozowane są szybciej i łatwiej je wyleczyć. Rzadziej też korzystają ze zwolnień lekarskich.

Pakiety zdrowotne dla pracowników nie są uzupełnieniem publicznego systemu ochrony zdrowia. Kiedy w kolejce do lekarza specjalisty trzeba czekać od kilku miesięcy do nawet roku, prywatna opieka zdrowotna jest jedyną opcją.

Pracodawcy, którzy chcą mieć najlepszych ludzi w swojej branży, nie oszczędzają na opiece zdrowotnej dla swoich pracowników. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne jako pozapłacowy benefit jest wyrazem profesjonalizmu i buduje konkurencyjność wśród pracodawców. Atrakcyjna oferta prozdrowotna często jest warunkiem stawianym przez kandydatów do pracy i w dużej mierze decyduje o podjęciu przez nich zatrudnienia. Pośrednio, bywa powodem rezygnacji z pracy.

Czego oczekują pracownicy?

Jak wynika z raportu NIK-u „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian”, statystyczny Polak woli prywatną opiekę zdrowotną ze względu na:

 • krótszy czas oczekiwania na usługę,
 • lepszych specjalistów,
 • większe zaangażowanie lekarzy.

Znaczenie ma więc dostępność, jakość i efektywność opieki zdrowotnej.

Zatrudnieni oczekują, żeby dodatkowa opieka medyczna dla pracowników zawierała pełną opiekę stomatologiczną, konsultacje specjalistów i związane z tym badania diagnostyczne. Dlatego coraz częściej abonamenty medyczne dla pracowników i programy zdrowotne to szeroka oferta bez limitu konsultacji i badań.

Zyskują Ci pracodawcy, którzy opiekę zdrowotną dostosowują do wieku pracowników i branży, w której działają. Inne ryzyko zdrowotne jest wśród pracowników IT, a inne w hali produkcyjnej. Firmy takie jak SALTUS Ubezpieczenia proponują rozwiązania dopasowane do różnych grup zawodowych. Opieka zdrowotna dostosowana do zagrożeń w danym zakładzie pracy zmniejsza skalę absencji chorobowych. W efekcie nie zmusza pracodawcy do poszukiwań zastępstwa, narażając go na dodatkowe koszty.

Kandydaci do pracy, zwłaszcza wysokiej klasy specjaliści, często są zainteresowani również grupowym ubezpieczeniem na życie. Zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci lub poważnych problemów zdrowotnych to kolejna karta przetargowa w rekrutacji.

Jaki powinien być pakiet zdrowotny dla pracownika?

Ubezpieczenia medyczne dla pracowników, które spełniają ich potrzeby, zawierają:

 • usługi medycyny pracy,
 • badania profilaktyczne,
 • opiekę lekarzy specjalistów,
 • badania diagnostyczne,
 • leczenie stomatologiczne,
 • rehabilitację,
 • leczenie szpitalne, w tym operacje.

Świadczenia medyczne dla pracowników to również pracownicze programy profilaktyczne, dotyczące najczęstszych zagrożeń. Szczególnie ważna jest profilaktyka:

 • kardiologiczna,
 • onkologiczna
 • nabytych wad postawy, wzroku i słuchu,
 • urazów,
 • chorób układu oddechowego,
 • następstw epidemii,
 • diabetologiczna,
 • neurologiczna.

Prywatne usługi medyczne coraz częściej obejmują opiekę rodzin pracowników. Wpływa to na ich poczucie bezpieczeństwa i zapełnia lukę w dostępności, jaka istnieje w publicznej służbie zdrowia. Szeroka lista współpracujących z ubezpieczycielem placówek medycznych ułatwia dostęp do lekarzy w dogodnych lokalizacjach, a bezpłatne badania diagnostyczne nie generują dodatkowych kosztów. To wszystko wpływa na powodzenie w rekrutacji i utrzymaniu pracowników w zakładzie pracy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników