Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w roku 2020” nie zostawia złudzeń – do ośrodków onkologicznych zgłaszamy się zbyt późno, z coraz bardziej zaawansowanymi objawami raka. To utrudnia leczenie i pogarsza rokowania. Co powinien zrobić pracodawca, żeby lepiej zadbać o profilaktykę nowotworową pracowników?

Epidemia sprawiła, że z innymi chorobami czekamy na jej koniec. Niestety, to błąd – pacjenci z zaawansowanymi objawami nowotworu są w znacznie trudniejszym położeniu od tych, którzy zgłosili się do lekarza zaraz po zauważeniu pierwszych objawów raka. A ta choroba nie zna litości – każdego roku w Polsce przybywa ok. 170 tysięcy nowych zachorowań, a aż 100 tys. z nas umiera.

Z tego powodu olbrzymim zagrożeniem jest ograniczony przez pandemię dostęp do diagnostyki, ale też znaczące zmniejszenie częstotliwości badań profilaktycznych. Ich znaczenie jest o tyle duże, że w wielu wypadkach objawy choroby nowotworowej pojawiają się bardzo późno – na tyle późno, że rokowania co rozwoju choroby nie mogą być dobre.

Co odkładamy na później?

Do najczęściej odkładanych badań profilaktycznych w 2020 r. należały mammografia, cytologia i kolonoskopia, a to właśnie m.in. wykrywane przy ich pomocy nowotwory (odpowiednio) piersi, dróg rodnych i jelita grubego należą do tych rodzajów chorób onkologicznych, w których oznaki nowotworu w postaci bólu pojawiają się późno.

Pierwsze: nie czekać.

Pandemia SARS-CoV-2 pokazała, że akcje promujące badania profilaktyczne mają ograniczoną skuteczność. Dlatego lekarze szukają innych dróg dotarcia do społeczeństwa, np. poprzez telefony z zaproszeniem na badania. Apelują też, aby mimo trudności wynikających z trwającej pandemii, nie odkładać wizyt kontrolnych ani badań profilaktycznych na później. Szczególnie, jeśli zauważymy u siebie wczesne objawy nowotworu. Lekarze zwracają również uwagę, by nie dać się złapać w pułapkę „dobrego samopoczucia” – profilaktyka polega właśnie na tym, że badamy się regularnie nawet czując się znakomicie, a nie na tym, że badamy się mając silne podejrzenie nowotworu. Symptomy raka, jak powiedziano, często pojawiają na bardzo późnym etapie (np. rak trzustki czy wątroby). Dlatego lekarze zalecają nie czekać na pierwsze oznaki raka, tylko badać się w regularnych, ustalonych z lekarzem odstępach czasu.

Co zrobić, żeby było lepiej?

W raporcie wskazano obszary, na których koncentrować powinny się działania stron zaangażowanych w poprawę skuteczności opieki onkologicznej w Polsce. Należą do nich m.in. efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną oraz zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych i zapewnienie szybszego, szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych.

Jako priorytet na 2021 r. eksperci uznają odbudowę profilaktyki nowotworowej i wdrożenie działań w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Jednym z kluczowych zadań jest skrócenie ścieżki pacjenta od diagnozy do wdrożenia leczenia. Droga, jaką musi pokonać pacjent od momentu pierwszych symptomów choroby nowotworowej, poprzez różne badania diagnostyczne, moment postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia musi zostać skrócona. W dobie kryzysu pandemicznego to trudne zadanie, ale zarazem jedyny sposób, by uratować wiele istnień ludzkich.

Realna pomoc pracodawcy

Dużym wsparciem dla pracowników w kontekście badań diagnostycznych, pomagających wykryć raka, mogą okazać się pracodawcy. Dysponują oni możliwością zapewnienia swoim pracownikom grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, w którego ramach można korzystać m.in. z opieki lekarzy specjalistów i wielu istotnych badań specjalistycznych oraz profilaktycznych. Co ważne, ubezpieczenie umożliwia umówienie wizyt czy badań w zdecydowanie krótszym czasie niż w NFZ. A w wypadku tak groźnego przeciwnika jak nowotwór to właśnie czas odgrywa najistotniejszą rolę.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników