Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni wymaga kontrolnych badań lekarskich. Za ich zlekceważenie grożą kary.

Zdolność do pracy po chorobie i zwolnieniu L4 trwającym ponad 30 dni musi być potwierdzona. Dla pracodawcy oznacza to konieczność skierowania pracownika na badania lekarskie. Koszt badań ponosi pracodawca, ale obowiązkiem pracownika jest je wykonać. Jakich formalności trzeba dopełnić i jakie są konsekwencje dopuszczenia pracownika do pracy bez badań lekarskich?

Spis treści:

Kiedy do lekarza medycyny pracy po zwolnieniu lekarskim?

Po zwolnieniu dłuższym niż 30 dni pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi skierowanie na badania kontrolne po chorobie, a ten ma obowiązek pójść na badanie. Reguluje to art. 229 § 2 kodeksu pracy.

Badanie lekarskie po zwolnieniu lekarskim jest po to, żeby pracodawca miał pewność, że zatrudniony ma gotowość podjęcia obowiązków zawodowych na danym stanowisku. Tę pewność daje mu potwierdzenie tego przez lekarza medycyny pracy.

Kwestia tego, po jak długim okresie choroby należy wykonać badania kontrolne bywa czasem dyskusyjna. Jeśli zwolnienie trwało krócej niż 30 dni, a pracodawca ma wątpliwości czy pracownik jest w dobrej formie fizycznej i psychicznej, również może wystawić skierowanie na badania kontrolne. Pracownik nie ma jednak wtedy obowiązku ich wykonać — jest to jego decyzja.

Co powinno być na skierowaniu?

Zwolnienie lekarskie powyżej 30 dni unieważnia wcześniej wykonane badania wstępne lub okresowe, a pracodawca, żeby działać zgodnie z prawem, musi mieć w dokumentacji pracownika zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy. Dlatego badania kontrolne po l4 są takie ważne.

O rodzaju badań decyduje lekarz. Bierze pod uwagę rodzaj choroby, którą przeszedł pracownik, okres, jaki upłynął od ostatnich badań kontrolnych oraz warunki pracy na danym stanowisku. Żeby lekarz medycyny pracy mógł prawidłowo ocenić gotowość pracownika do pracy, na skierowaniu powinny się znajdować:

  • nazwa badania: kontrolne,
  • nazwa stanowiska pracy zatrudnionej osoby,
  • opis stanowiska pracy: charakterystyka, zagrożenia, występowanie warunków szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia,
  • jeśli na stanowisku istnieją szkodliwe czynniki – ich ostatnie badania.

Pracodawca, który nie skieruje na badania kontrolne pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskich dłużej niż 30 dni, może zostać ukarany grzywną.

Czy można dopuścić pracownika do pracy bez badań lekarskich?

Dopuszczenie do pracy po zwolnieniu lekarskim jest możliwe wyłącznie po okazaniu przez pracownika zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Ten rodzaj zaświadczenia wydaje jedynie lekarz medycyny pracy.

Dzięki grupowym ubezpieczeniom zdrowotnym przywrócenie do pracy po zwolnieniu lekarskim następuje szybko, bo w prywatnych placówkach czas oczekiwania na wizytę to maksymalnie kilka dni

Jeśli pracodawca zdecyduje się na umowę z SALTUS Ubezpieczenia, ma gwarancję, że obowiązkowe badania kontrolne nie przerodzą się w dodatkową absencję pracownika z powodu kolejek w przychodni. Tak samo, jak każde inne badania, których organizacją zajmuje się ten ubezpieczyciel.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników