Rak pęcherza moczowego to jeden z częściej występujących nowotworów. W większości przypadków dotyczy mężczyzn, a czynniki ryzyka są związane również z pracą zawodową.

Spis treści:

Rak pęcherza moczowego dotyczy głównie osób po 50. roku życia. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety – blisko 4 razy więcej panów zapada na ten rodzaj nowotworu.

Przebieg nowotworu pęcherza jest bardzo różnorodny. Różny jest stopień złośliwości przy rozpoznaniu, a u każdego chorego indywidualne tempo rozwoju choroby czy głębokości naciekania.

Czynniki ryzyka raka pęcherza moczowego

Wśród najważniejszych czynników ryzyka raka pęcherza lekarze wymieniają:

 • palenie tytoniu,
 • niewłaściwą dietę,
 • zawodowe narażenie na substancje rakotwórcze.

Zatrzymajmy się na ostatnim punkcie. W niektórych branżach i zawodach ryzyko zachorowania na raka pęcherza jest wyższe.

Wpływ na rozwój tego typu nowotworu u pracowników mają:

 • niektóre karcynogeny przemysłowe,
 • zakażenie pasożytem – przywrą krwi (Schistosoma haematobium),
 • przebyte w przeszłości napromieniowanie pęcherza moczowego,

Dodatkowo sprzyjają rozwojowi choroby:

długotrwałe i nawracające zapalenia pęcherza,

 • stosowanie cyklofosfamidu,
 • wieloletnie utrzymywanie cewnika w pęcherzu moczowym.

Praca a ryzyko raka pęcherza

W grupie narażonej na działanie związków chemicznych (karcynogenów przemysłowych), wywołujących raka pęcherza moczowego są pracownicy przemysłu:

 • chemicznego,
 • gumowego,
 • skórzanego,
 • stalowego,

Poza tym w grupie ryzyka znajdują się:

 • malarze,
 • drukarze,
 • pracownicy pralni chemicznych,
 • fryzjerzy,
 • kierowcy ciężarówek.

Rodzaje raka pęcherza moczowego

Medycyna zna różne rodzaje raka pęcherza moczowego. Do ich rozróżniania naukowcy stosują 2 kryteria:

 1. ze względu na typ wzrostu,
 2. ze względu na budowę histopatologiczną.

W pierwszym przypadku rozróżnia się typ raka pęcherza:

 1. Inwazyjny, czyli naciekający na błonę mięśniową pęcherza.
 2. Nieinwazyjny, czyli naciekający na mięśniówkę.

Podział ze względu na budowę jest bardziej skomplikowany i wygląda następująco:

 1. Rak urotelialny pęcherza moczowego (przejściowokomórkowy) – wywodzi się z komórek nabłonka dróg moczowych i stanowi aż 90% wszystkich przypadków.
 2. Rak gruczołowy (gruczolak) – rozwija się z tkanki nabłonkowej i zazwyczaj naśladuje budowę zdrowego narządu. Ten rodzaj może mieć związek z nawracającymi infekcjami lub promieniowaniem.
 3. Rak płaskonabłonkowy – występuje rzadko (5% przypadków), ale ma bardzo agresywny przebieg.

Objawy raka pęcherza moczowego

Do wczesnych objawów raka pęcherza moczowego należą:

 • krwiomocz,
 • pieczenie i lekki ból w podbrzuszu podczas oddawania moczu,
 • skrzepy w moczu.

Poza tym chorzy często skarżą się na częstszą potrzebę oddawania moczu, nieustającą potrzebę parcia na mocz, a także na wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza.

W późniejszych fazach rozwoju raka pęcherza występują:

 • ból w podbrzuszu,
 • częstomocz,
 • zatrzymanie moczu,
 • ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

Co ważne, wymienione dolegliwości są podobne do objawów zapalenia pęcherza moczowego. Ma to niestety wpływ na szybkość rozpoznania nowotworu i czasem jest on wykrywany zbyt późno.

Jak długo rozwija się rak pęcherza moczowego?

To indywidualna kwestia, ale rozwój tej choroby zazwyczaj trwa stosunkowo krótko. Według raportu „Rak pęcherza moczowego – nowotwór zapomniany?” tylko u ok. 10% pacjentów od pojawienia się pierwszych objawów do wykrycia nowotworów mijają maksymalnie 4 tygodnie. U większości chorych trwa to ponad 12 tygodni, a przypadku 11% pacjentów – ponad pół roku.

To zdecydowanie za późno, dlatego kluczową rolę odgrywa profilaktyka. Szczególnie w przypadku tak często występującego nowotworu jak rak pęcherza moczowego.

Leczenie raka pęcherza moczowego

Czego nie lubi rak pęcherza moczowego? To pytanie pada bardzo często w kontekście leczenia tej choroby.

Leczenie zależy od:

 • rodzaju choroby,
 • stopnia jej zaawansowania,
 • stanu chorego.

Co ważne, niezależnie od trzech powyższych czynników, leczenie raka pęcherza moczowego wymaga przeprowadzenia operacji chirurgicznej.

Zabieg chirurgiczny najmniej inwazyjny to przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego (TURT). Jak ona przebiega?

 1. Chory otrzymuje znieczulenie miejscowe lub ogólne.
 2. Lekarz przez cewkę moczową wprowadza do pęcherza resektoskop, czyli narzędzie chirurgiczne wyposażone w kamerę i nóż służący do wycinania chorych tkanek.

Aby zmniejszyć ryzyko nawrotu raka pęcherza moczowego, pacjent po operacji może otrzymać jedną dawkę chemioterapii. Jednak nie każdy przypadek tego wymaga.Operacja raka pęcherza moczowego to jeszcze nie wszystko. Po jej przeprowadzeniu pacjent poddaje się okresowym kontrolom lekarskim.

Wizyty odbywają się przez dwa lata, w odstępach co 3 miesiące. Następnie przez 3 lata, co pół roku.

Gdy leczenie metodą TURT jest niemożliwe ze względu na zaawansowanie choroby, wykonuje się cystectomię, czyli usunięcie pęcherza moczowego.

W takim przypadku, po operacji wykonywana jest urostomia. To rodzaj przetoki, która umożliwia wyprowadzenie moczu przez otwór w skórze.

Czy rak pęcherza moczowego jest uleczalny?

To zależy od kilku czynników:

 • rodzaju guza,
 • stadium, w którym nowotwór został wykryty,
 • wieku pacjenta.

Według szacunków, około 80% pacjentów po zabiegu metodą TURT żyje jeszcze 5 lat.

Rak pęcherza moczowego a przerzuty

Tak jak w przypadku każdego nowotworu, rak pęcherza moczowego można oznaczać także przerzuty. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie choroby.

Rak pęcherza moczowego może powodować przerzuty m.in. do:

 • płuc,
 • węzłów chłonnych,
 • wątroby,
 • kości.

W związku z tym, że nowotwór dotyczy w dużej mierze określonych zawodów i branż, pracodawca powinien zadbać od ochronę zdrowia zatrudnionych i zmniejszenie ryzyka zachorowania m.in. na raka pęcherza moczowego.

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników. Warto zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie zawiera dodatkowe pakiety – np. pakiety profilaktyczne ułatwiające diagnozę i leczenie nowotworu. SALTUS Ubezpieczenia oferuje dwa warianty Pracowniczego Programu Profilaktycznego – Profilaktyka Onkologiczna + Walka z Rakiem. Dzięki nim pracownik szybko, bez kolejki umówi wizytę u lekarza specjalisty, który przeprowadzi odpowiednie badania, wykryje ewentualny nowotwór we właściwym czasie lub pomoże leczyć choroby przewlekłe.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników