Medycyna i technologia od lat tworzą coraz mocniejszy związek. Jakie nowe technologie w medycynie będą najistotniejsze w 2020 r.? W dobie pandemii koronawirusa ważne jest to, co odciąży służbę zdrowia, poprawi możliwości profilaktyki, pozwoli na świadczenie usług w stanie odosobnienia i umożliwi redukcję kosztów. Przedstawiamy pięć trendów, o których warto wiedzieć.

1. Inteligentne akcesoria stają się prawdziwymi urządzeniami medycznymi

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii w medycynie akcesoria takie jak opaski telemedyczne, przenośne monitory czy aplikacje mierzące parametry życiowe zaczynają przeistaczać się z ciekawych gadżetów w realne urządzenia medyczne, będące w stanie zidentyfikować coraz większą liczbę zagrożeń dla naszego zdrowia. To pozwala uniknąć ciągłego wykonywania pomiarów przez personel medyczny – inteligentne akcesoria wykonują je same, po czym przesyłają wyniki na platformę telemedyczną.

Na podstawie przesyłanych przez nie danych lekarze mogą wyciągać coraz bardziej precyzyjne wnioski, a co za tym idzie – skuteczniej diagnozować pacjentów na odległość. Dzięki dokonywanej przez inteligentne akcesoria wstępnej selekcji danych, lekarz prowadzący pacjenta spośród mnóstwa informacji może wydobyć te, które stanowią wskazówkę co do istnienia konkretnego stanu chorobowego. Już dziś aplikacje medyczne na smartfon (telezdrowie) potrafią reagować na zagrożenia, np. zawiadamiając zespół medyczny o wykryciu nagłego spadku ciśnienia bądź poziomu cukru.

2. Sztuczna inteligencja (AI) poprawi diagnostykę i zwiększy bezpieczeństwo

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence – AI) już wkrótce będzie może odgrywać olbrzymią rolę w każdym aspekcie naszego życia. Nie inaczej będzie ze służbą zdrowia. Rosnąca liczba zagrożeń dla zdrowia (vide pandemia) będzie szybciej wykrywana dzięki algorytmom potrafiącym wyłapać minimalne odchylenia od normy. AI będzie „zatrudniana” do prognozowania – na podstawie zebranych danych – z której strony może nadejść niebezpieczeństwo dla zdrowia ogółu.

Dzięki zdalnemu monitorowaniu pacjenta jej algorytmy pomogą nam lepiej dbać o swoje zdrowie. Posłużą temu również akcesoria wyposażone w elementy AI, jak np. inteligentne t-shirty, monitorujące i magazynujące dane na temat naszych funkcji życiowych. Tego rodzaju innowacyjne technologie w medycynie będą również wykorzystywane w bardzo wyspecjalizowanych gałęziach wiedzy, jak np. w onkologii, gdzie zwiększą możliwości odczytu wyniku biopsji.

Eksperci mają wprawdzie wątpliwości związane z możliwością wykorzystania AI do kompleksowego dbania o zdrowie (obecnie wiele kompanii pilnie strzeże wąsko wyspecjalizowanych rozwiązań, pracujących na dedykowanych systemach operacyjnych), jednak i ta bariera powinna w końcu ustąpić. Ich zdaniem już w tym roku zaczną powstawać alianse firm, które uwspólnią nowe technologie IT w ochronie zdrowia. Zaowocuje to algorytmami, które będą umiały interpretować dane płynące z różnych źródeł i z różnych urządzeń w czasie rzeczywistym.

3. Telemedycyna – nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna

Coraz więcej lekarzy-specjalistów i zakładów opieki zdrowotnej świadczy usługi z zakresu telemedycyny, a ubezpieczyciele coraz częściej tworzą oferty z jej uwzględnieniem, chętnie zwracając koszty za korzystanie z niej. Zjawisko to powstało na bazie trendu o nazwie digital health, oznaczającego implementację technologii cyfrowych oraz możliwości wyżej wspomnianej sztucznej inteligencji (AI) do obszaru opieki zdrowotnej. W jego ramach łączymy nowinki technologiczne w medycynie, telekomunikacji i informatyce, by zwiększyć wydajność leczenia i podnieść poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

Najpopularniejsze przykłady tego, co może nam zaoferować telemedycyna, to wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza standardową placówką medyczną, konsultowanie ich wyników, monitorowanie stanu zdrowia bez wychodzenia z domu, wystawianie recept i skierowań. Zdalna opieka medyczna może też polegać na wykorzystaniu przenośnych urządzeń (np. komputera i smartfonu z Internetem) rejestrujących określone parametry życiowe. Swoją szczególną przydatność telemedycyna potwierdza w leczeniu chorób przewlekłych, chorób układu oddechowego i układu krążenia, cukrzycy i chorób psychicznych.
Zdaniem ekspertów pandemia koronawirusa i związana z nią szybko rosnąca popularność zdalnych kontaktów mocno przyspieszy rozwój zjawiska telemedycyny.

4. Wirtualna rzeczywistość (VR) będzie odgrywała większą rolę w trosce o pacjenta

Niektóre z nowości technologicznych w medycynie mogą budzić zaskoczenie. Np. wirtualna rzeczywistość, kojarzona raczej ze światem komputerowych graczy. Tymczasem jej wykorzystanie – zwłaszcza w stosunku do seniorów – daje obiecujące efekty terapeutyczne. VR „pozwala” starszym ludziom odwiedzać miejsca z ich dzieciństwa, podziwiać realistyczne obrazy ze świata natury i podnosić ogólny poziom ich socjalizacji.
„Żywe obrazy” stosowane są również w szpitalach jako dystraktor, odwracający uwagę pacjentów od przechodzonych zabiegów i związanego z bólem dyskomfortu. Inne zastosowanie to edukacja polegająca na tworzeniu “wirtualnych wycieczek” po organizmie, potrafiących przybliżyć pacjentom zakres ich leczenia lub planowanej operacji. VR pomaga również lekarzom, np. chirurgom, którzy przed planowaną operacją mogą zwizualizować sobie potencjalne zagrożenia.

VR zapewnia też pacjentom możliwość spojrzenia na chorych z innej perspektywy. Np. zestawy słuchawkowe ze specjalnym oprogramowaniem imitują świat, jaki odbierają zmysłami chorzy na Alzheimera, będąc zarówno źródłem edukacji, jak i swoistym „nauczycielem empatii”.

5. Sieć 5G zapewni większą szybkość i przyczyni się do rozwoju telemedycyny

5G to piąta generacja sieci telefonii komórkowej, ale przede wszystkim nowy, lepszy standard w zakresie komunikacji internetowej. Pozwala to na równie szybką popularyzację wielu rozwijających się usług, np. telemedycyny i przyspiesza postęp technologiczny w medycynie. Według ekspertów technologia ta umożliwi upowszechnienie usług medycznych i diagnostycznych oraz zabiegów realizowanych w czasie rzeczywistym.
Znacznie lepszy transfer dużej liczby medycznych danych obrazowych pozwoli na szybki rozwój technologii medycznych, m.in. zrewolucjonizuje diagnostykę i sam sposób terapii – szczególnie, jeśli połączymy je z wyżej wspomnianą technologią sztucznej inteligencji. Sieć 5G m.in. poprawia zdalne monitorowanie i diagnozowanie pacjentów podczas transportu „inteligentnymi” karetkami, wyposażonymi w systemy monitoringu 4K HD. Dzięki niej ratownicy z ambulansu mogą m.in. przekazywać dane medyczne do centrali w czasie rzeczywistym.
Powyższe trendy pozwalają unaocznić, jak technologia zmienia medycynę. Ich upowszechnienie się jest tylko kwestią czasu – pozostaje pytanie, czy w najbliższych latach pojawi się inna, nieznana jeszcze dziś technologia, która zmieni sposób, w jaki dziś patrzymy na zdrowie i profilaktykę.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników