Pierwszy raz w historii kryzys zdrowotny doprowadził do zapaści całej światowej ekonomii. To nam unaoczniło, jak bardzo światowy system zdrowia jest zależny od gospodarki. Jakie mogą być tego przyszłe efekty?

Organizacja Pracodawcy RP podsumowała 2020 rok, wskazując jak pandemia wpłynęła na gospodarkę. W podsumowaniu wiele miejsca poświęcono kwestii systemu ochrony zdrowia. Pandemia obnażyła wszystkie słabości systemu polskiej służby zdrowia: brak inwestycji w najnowsze technologie medyczne, ignorowanie rzeczywistych kosztów ponoszonych przy leczeniu pacjentów czy wreszcie brak należytej, szeroko pojętej opieki nad pracownikami państwowej służby zdrowia.

Jak wskazał Prezydent Pracodawców RP, polscy pacjenci i polscy świadczeniodawcy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Koronawirus pogłębił problemy w ochronie zdrowia, a pandemia wymusiła szereg działań w celu ograniczenia liczby zachorowań na COVID-19 i zgonów. Efekt? Problemy w systemie opieki zdrowotnej stały się aż nadto widoczne: olbrzymie braki kadrowe, niedostateczne finansowanie, niewłaściwa organizacja lecznictwa szpitalnego…

Zmiana priorytetów polityki zdrowotnej

Głównym celem polityki zdrowotnej państwa zostało zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego kraju. Dobrze znany problem niedostatecznego finansowania polskiej ochrony zdrowia i niedoboru kadr medycznych może w tych realiach spowodować krach systemu.

Rosnące znaczenie profilaktyki

Z perspektywy systemu opieki zdrowotnej pandemia na nowo odkryła znaczenie dobrej profilaktyki. Uwidoczniła się znana prawda: inwestowanie w opiekę zdrowotną pomaga utrzymać społeczeństwa w dobrym zdrowiu. Szczególnie dotyczy to jego aktywnej zawodowo części.

Reorganizacja podmiotów leczniczych

Podmioty lecznicze zostały zmuszone do zmiany warunków organizacji opieki z uwagi na konieczność zastosowania reżimu sanitarnego. Zastosowanie znalazły nowe procedury dla pracowników i pacjentów, a oddziały wyposażono w środki ochrony osobistej. Dużą zmianą był też szybki rozwój teleporad medycznych.

Przyszłość systemu ochrony zdrowia

Firma konsultingowa Deloitte dodaje, że nowa rzeczywistość w postpandemicznym świecie postawi przed światowymi systemami zdrowia wiele pytań, z których na część będą musieli odpowiedzieć politycy. Jak odpowiedzieć na lawinowo rosnącą liczbę późno wykrytych i/lub nieleczonych chorób przewlekłych, w tym nowotworów? Czy światowa ekonomia – mająca wielki wpływ na służbę zdrowia – ustabilizuje się, czy przeciwnie, pogrąży w kryzysie? Czy sama służba zdrowia odzyska społeczne zaufanie? Czy mocniej zwróci się w kierunku wzrostu roli zdrowotnej prewencji, wspieranej rozwijającą się technologią? A wreszcie jak poradzi sobie z zalewem problemów psychicznych, które według wszelkich danych staną się olbrzymim społecznym problemem?

Doświadczenia płynące z kryzysu wywołanego koronawirusem i rozwiązania wypracowane w czasie jego trwania powinny zostać wykorzystane do usprawnienia całego systemu ochrony zdrowia. Celem powinno być zbudowanie efektywnej organizacji, opartej w dużej mierze na dynamicznym rozwoju telemedycyny, która okazała się być jednym z najlepszych sposobów zwiększenia wydajności systemu ochrony zdrowia, zarządzania ryzykiem i ograniczania wpływu braków kadrowych na możliwość zapewnienia właściwej opieki pacjentom. To o tyle możliwe, że pandemia mocno przyspieszyła rozwój i udział zdalnych technologii w rynku.

Prywatne ubezpieczenia medyczne jako rozwiązanie

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne, oferowane dla pracodawców, eliminują wiele problemów, z jakimi zmaga się dziś NFZ. Oferują przede wszystkim szybki dostęp do wielu specjalistycznych badań i specjalizacji lekarskich, efektywnie korzystając przy tym z dobrodziejstw telemedycyny. Ich rola powinna systematycznie rosnąć, odciążając niewydolny system publicznej służby zdrowia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników