Eksperci twierdza, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 może potrwać nawet ponad rok. Niezależnie jednak od długości tego okresu już wiemy, że wiele spośród naszych zachowań i przyzwyczajeń, związanych z ogólnie pojętą dbałością o zdrowie, ulegnie zmianie.

Przedstawiamy trzy rzeczy, które naszym zdaniem będą ważne dla zdrowia po ustąpieniu epidemii koronawirusa:

1. Skokowy wzrost znaczenia telemedycyny

Telemedycyna to nowoczesne formy świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej. W ostatnim czasie liczba telekonsultacji medycznych, realizowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, zwiększyła się ponad 5-krotnie. Przyczyną tego stanu rzeczy z jednej strony jest rosnące zapotrzebowanie na konsultacje, a z drugiej – konieczność uruchomienia takich form zasięgania porad, które ograniczą potrzebę bezpośredniego kontaktu. Wielkie znaczenie w rozwoju tego trendu mają wciąż rosnące możliwości telemedycyny – łączy ona w sobie najnowsze rozwiązania medyczne, telekomunikacyjne i informatyczne, zwiększające wydajność leczenia i podnoszące poziom bezpieczeństwa pacjentów.

Jej znaczenie szczególnie uwidacznia się w leczeniu chorób przewlekłych, układu oddechowego i krążenia, cukrzycy i chorób psychicznych. Przy pomocy telemedycyny lekarze mogą m.in. zlecać wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza placówką medyczną, konsultować ich wyniki, wystawiać recepty i skierowania. Jeśli dodamy do tego fakt, że może ona też polegać na wykorzystaniu przenośnych urządzeń z dostępem do internetu do rejestrowania określonych parametrów życiowych, otrzymujemy jasną odpowiedź na pytanie, dlaczego uważamy telemedycynę za trend przyszłości: to narzędzie kompletne, będące odpowiedzią na wyzwania XXI wieku. Rozwój telemedycyny to jeden z 5 głównych trendów najsilniej wpływających na medycynę w 2020 r wg Health Tech Magazine.

2. Zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniami

Choć branża ubezpieczeniowa również odczuła konsekwencje epidemii, to w ciągu najbliższych miesięcy zainteresowanie jej ofertą może wrócić ze zdwojoną siłą. Według ekspertów Deloitte doświadczenia epidemii spowodują, że dużym zainteresowaniem klientów będą cieszyć się produkty gwarantujące szeroko pojętą ochronę zdrowia. Poza oczywistym argumentem nadejścia epoki większej dbałości o zdrowie, wynikającej m.in. z przekonania, że wirus trudniej radzi sobie ze zdrowym i odpornym organizmem, wynika to też z wysoko rozwiniętej cyfryzacji branży prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (patrz punkt pierwszy!). Ludzie we wszystkich krajach dotkniętych pandemią już niebawem zaczną szukać produktów i ofert, które zapewnią im bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Wskazują na to choćby dane z rynku chińskiego.

3. Nowa definicja zdrowego trybu życia

Zdrowy tryb życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania naszego systemu odpornościowego, a to właśnie on stanowi barierę chroniącą nas przez infekcjami wirusowymi. Odporność organizmu uwarunkowana jest licznymi czynnikami, do których zalicza się m.in. zbilansowana dieta, aktywność fizyczna czy odpowiednia ilość odpoczynku. Zdaniem specjalistów ta dotychczas znana układanka zostanie uzupełniona o rosnącą rolę profilaktyki – regularnych badań, pozwalających zidentyfikować nowo rozwijające się choroby i leczyć je już na wczesnych etapach, kiedy prawdopodobieństwo, że terapia się powiedzie, jest wysokie lub bardzo wysokie. To oznacza również wzrost znaczenia medycyny pracy, oferującej wyspecjalizowaną profilaktykę dla całych grup zawodowych, np. w postaci Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia.