Wdrażanie reform ochrony zdrowia w Polsce rozpocznie się już w tym roku. Zmiany dotyczą m.in. cyfryzacji służby zdrowia i zwiększenia dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych.

Reforma służby zdrowia ma zwiększyć dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej, podnieść jakość usług i bezpieczeństwo danych w sieci. Duże zmiany szykują się w opiece onkologicznej i kardiologicznej. Rząd planuje także stypendia i finansowanie studiów medycznych.

Spis treści:

Polityka ochrony zdrowia w Polsce

Krajowy Program Reform na lata 2022/2023 został przyjęty 26 kwietnia 2022 r., a jedną z jego gałęzi jest reforma systemu ochrony zdrowia.

KPR ma zmienić obszar zdrowia publicznego głównie w zakresie zwiększenia efektywności, dostępności i jakości usług zdrowotnych. W tym celu reforma obejmie trzy obszary:

 • modernizację i poprawę efektywności działania sektora szpitalnego,
 • ulepszenie struktury opieki onkologicznej i kardiologicznej,
 • reorganizację infrastruktury strategicznej w ochronie zdrowia.

Program rozpisany jest na rok i każdy kwartał zawiera wdrożenie istotnych działań w aktualnym systemie zdrowia. W kolejce czekają przygotowane i zaplanowane ustawy, które umożliwią zmiany na szeroką skalę.

Kolejnymi obszarami zmiany są:

 • poprawa warunków kształcenia kadry medycznej w celu zwiększenia liczebności pracowników medycznych,
 • rozwój sektora badawczo-rozwojowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w celu zwiększenia efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia,
 • zwiększenie efektywności, jakości i dostępności opieki długoterminowej w powiatach,
 • rozwój sektora leków i wyrobów medycznych,
 • rozwój i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych i centrów wysokospecjalistycznych,
 • dalszą cyfryzację systemu opieki zdrowotnej.

Stan systemu ochrony zdrowia w Polsce

Z dokumentu „Krajowy Program Reform 2022/2023”wynika, że wciąż dużym problemem dla wielu Polaków jest dostępność do świadczeń zdrowotnych. W małych miejscowościach brakuje specjalistów, natomiast w miastach na wizytę trzeba czekać miesiącami. Prywatne wizyty są kosztowne i nie każdy może sobie na nie pozwolić, więc chorzy często są pozostawieni sami sobie.

Ogólna sytuacja w systemie służby zdrowia przedstawia się źle z powodu niedofinansowania. Ten główny problem „negatywnie wpływa na funkcjonowanie systemu, decyzje inwestycyjne i podział zasobów.” (KPR 2022-2023).

Kolejnym, dużym problemem, który narastał przez lata, jest brak wykwalifikowanej kadry. Perspektywa niskich zarobków i pracy w trudnych warunkach nie zachęca młodych osób do podjęcia nauki na uczelniach medycznych. Z kolei ci, którzy zdecydowali się na zawód medyczny, często szukają zatrudnienia w bogatszych krajach UE.

Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych

Na jakość w ochronie zdrowia składa się wiele czynników: finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych, medycznych. Gdy wszystkie są zorganizowane w optymalny sposób, można mówić o wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Dla pacjenta liczy się

przede wszystkim dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, warunki, w jakich jest leczony oraz sposób leczenia, w tym jakość sprzętu medycznego i postawa lekarza. W dobie rozwiniętych technologii pacjenci oczekują również ułatwienia procesu rejestracji, dostępu do teleporad i bezproblemowego uzyskania recepty, skierowań na badania oraz zwolnienia lekarskiego online.

Jeśli zmiany w służbie zdrowia w ramach Krajowego Programu Reform się powiodą, podniosą standard we wszystkich sferach, które wpływają na polepszenie jakości służby zdrowia w Polsce. Najprawdopodobniej nie wydarzy się to jednak w ciągu roku, bo pełnie zaadoptowanie tak dużych procesów do systemu trwa latami. Natomiast już dziś można zauważyć, że niektóre prywatne placówki wyprzedzają państwowe w kwestii jakości ochrony zdrowia. Odczuć to mogą np. pracownicy objęci grupowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi SALTUS Ubezpieczenia. Łatwy dostęp do wykwalifikowanych lekarzy w wybranym terminie, doskonała infrastruktura i aparatura medyczna, jakość obsługi i uważność na potrzeby pacjenta — część aktywnych zawodowo osób już dziś korzysta z ochrony zdrowia wysokiej jakości.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników