Renta chorobowa to świadczenie wypłacane przez ZUS. Jest przeznaczone dla osób, które całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do pracy. Sprawdź komu przysługuje i jakie są niezbędne dokumenty do jej uzyskania.

Renta z tytułu niezdolności do pracy potocznie nazywana jest rentą chorobową, a głównym warunkiem jej przyznania jest stwierdzenie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. To świadczenie jest więc wypłacane tym, którzy utracili możliwość wykonywania pracy. Na otrzymanie renty chorobowej mogą liczyć osoby, które posiadają ubezpieczenie społeczne i regularnie odprowadzają składkę ZUS.

Spis treści:

Renta chorobowa – dla kogo?

Przepisy określają dokładnie kto może liczyć na przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Upraszczając, są to osoby, które ze względu na zły stan zdrowia nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. Utrata możliwości pracy może być częściowa lub całkowita.

 • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje osobom, które z powodu choroby nie są w stanie wykonywać dłużej pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami.
 • Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przeznaczona jest dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie żadnej pracy i nie rokuje zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Renta chorobowa a praca

Czy można podjąć zatrudnienie, kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy? Uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy nie oznacza zakazu jej wykonywania. Jeśli ktoś, komu należy się renta chorobowa chce podjąć zatrudnienie, musi liczyć się z tym, że dodatkowe dochody mogą wpłynąć na zmniejszenie, a nawet zawieszenie wypłaty świadczenia.

Osoby pobierające rentę mogą pracować nie tylko w systemie pracy chronionej, ale i na otwartym rynku. Co kwartał na stronie internetowej ZUS pojawia się komunikat z informacją o wysokości tzw. kwot granicznych, z których wynika ile można dorobić do renty bez utraty części lub całości świadczenia.

Renta chorobowa – warunki przyznania

Często wpisywanymi w wyszukiwarki hasłami są pytania odnośnie chorób, które uprawniają do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy: choroby kręgosłupa a renta chorobowa, choroby serca, choroby płuc, depresja. Renta chorobowa to świadczenie, którego uzyskanie nie zależy od rodzaju choroby i wymaga spełnienia kilku warunków:

 • być uznanym za osobę niezdolną do pracy.
 • mieć określony staż ubezpieczenia społecznego, zarówno składkowy, jak i nieskładkowy. przykładowo, staż ubezpieczenia przy niezdolności do pracy między 20. a 22. rokiem życia musi wynosić 2 lata.

Warto wiedzieć, że orzeczenie o niezdolności do pracy, które potwierdza prawo do renty chorobowej wystawia specjalna komisja powoływana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Może ją orzec na okres nie dłuższy, niż pięć lat. Tylko w przypadkach, w których według wiedzy medycznej nie ma szans na odzyskanie sprawności przed upływem tego okresu, orzeczenie może mieć bardziej odległy termin.

Renta chorobowa – niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o rentę dostępny jest na stronie ZUS – druk ZUS Rp-1R. Należy go wypełnić oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych – druk ZUS Rp-6,
 • dokumenty poświadczające składkowe i nieskładkowe okresy ubezpieczenia – legitymacje ubezpieczeniowe, świadectwa pracy, zaświadczenia ze szkoły wyższej o toku studiów itp.
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia wystawione przez pracodawcę,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego (z datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o rentę chorobową) – druk ZUS N-9,
 • wywiad zawodowy wypełniony przez pracodawcę (płatnika składek) – druk ZUS N-10,
 • dokumentację medyczną, która może być istotna dla lekarza orzecznika ZUS przy podejmowaniu decyzji o zdolności lub niezdolności do pracy.

Renta chorobowa – wysokość

Wysokość przyznanej renty chorobowej zależy od długości okresów składkowych i nieskładkowych. Renta socjalna wypłacana jest w stałej wysokości. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy jest to:

 • 24% kwoty bazowej, która stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia bez składek. W 2021 roku kwota bazowa wynosi 4512,41 zł. 24% tej wartości to 1082,97 zł.
 • po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych.
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, które przypadają od dnia złożenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek uprawniający do emerytury.

W przypadku częściowej niezdolności do pracy jest to:

 • 75% wysokości renty ustalonej według wskazanej powyżej zasady.

Pracodawco, zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Od dawna wiadomo, że dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne jest jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy, który także ma przełożenia na ich wydajność. Dlatego, jeśli jako pracodawca, chcesz zadbać o swój zespół, oprócz odpowiednich warunków zatrudnienia, dopilnuj, by mieli również dostęp do profilaktyki medycznej.

Regularne badania i kontrolowanie stanu zdrowia pozwala na szybkie wykrycie niepokojących objawów i minimalizowanie problemów zdrowotnych na samym początku ich rozwoju. Pracownicy objęci ubezpieczeniem w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia w ramach poszczególnych pakietów mogą realizować badania oraz korzystać z porad lekarzy specjalistów w prywatnych gabinetach i placówkach.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników