Pandemia wywróciła nasz poukładany świat do góry nogami, jednak wyciągnięcie właściwych wniosków może uczynić przyszłość bezpieczniejszą.

W kontekście zdrowotnym obecna sytuacja wymusza znacznie większą dbałość o higienę na stanowiskach pracy. W dalszej perspektywie, po ustąpieniu pandemii, powinna też wymusić zmianę przepisów o zakresie medycyny pracy, rozszerzając działania przeciwzakaźne na znacznie większą liczbę branż niż dotąd. Nie powinno to być nadmiernie skomplikowane, bo możemy wzorować się na przepisach i rozwiązaniach już istniejących w niektórych usługach, jak np. kosmetyczne czy gastronomiczne.

Więcej zagrożonych branż

W powszechnym odbiorze pojęcia bezpieczeństwa i higieny pracy wiązane są w szczególności ze stanowiskami produkcyjnymi. Zagrożenia czyhają jednak na wszystkich, nawet tych zatrudnionych w pozornie bezpiecznych zawodach – w szczególności zagrożenia spowodowane możliwością transmisji wirusa tak zaraźliwego, jak SARS-CoV-2.

Mało kto myśli o tym, że wszędzie tam, gdzie może dojść do skaleczenia przedmiotem, z którym kontakt miały inne osoby (dotyczy to przecież nawet pracy biurowej!), może też powstać ryzyko zarażenia wirusem HCV, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C – bardzo groźną dla zdrowia chorobę.

Higiena to podstawa

Analizując potrzebę wprowadzenia w swojej firmie „higienicznej tarczy antykryzysowej”, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pomogą nam stwierdzić, czy zachowane są zasady bezpieczeństwa, przeciwdziałające ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Należy zastanowić się w szczególności nad tym, czy:

  • stanowiska pracy są dokładne czyszczone,
  • narzędzia wielokrotnego użytku są dezynfekowane,
  • tam, gdzie to możliwe, stosuje się narzędzia jednorazowe, przeznaczone do utylizacji,
  • istnieje możliwość wprowadzenie rozwiązań, eliminujących konieczność dotykania elementów wspólnych (np. winda reagująca na głosowe polecenia wyboru piętra itp.),
  • wielkość pomieszczenia dostosowana jest do liczby stanowisk pracy,
  • zapewniona jest odpowiednia ilość środków dezynfekcyjnych,
  • pracownicy spotykając się ze sobą w pracy stosują takie same zasady bezpieczeństwa, jak w przestrzeni publicznej – zachowanie odpowiedniej odległości w trakcie rozmowy, mycie rąk etc.

Zachowując higienę oraz stosując zasady BHP, można zminimalizować ryzyko zakażenia i podnieść bezpieczeństwo wykonywanych usług – dotyczy to zarówno pracowników, jak i klientów.

Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS

Przestrzeganie zasad BHP, dezynfekowanie sprzętu czy przeprowadzanie badań zakaźnych (na wzór np. książeczki zdrowia w gastronomii) to wszystko rozwiązania, które zostaną z nami na długo. Oczywiste jest, że w przypadku chorób zakaźnych lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Pamiętajmy jednak, że profilaktyka to coś więcej, niż dokładne mycie rąk – to również medycyna pracy.

Pracodawcom, którzy chcą zadbać o profilaktykę w kontekście zdrowia pracowników, polecamy Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS. Zapewniają one ubezpieczonym możliwość korzystania z szerokiej gamy świadczeń profilaktycznych oraz zabiegów. Ich zakres dostosowywany jest do określonych branż, przykładowo dla pracowników fizycznych często ważna jest Profilaktyka Nabytych Wad Postawy, w których konsultacje z neurologiem i ortopedą poprzedzone mogą być badaniem RTG i rezonansem magnetycznym. W dobie popandemicznej szczególnie ważne może okazać się Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego, gdzie wizytom u internisty, pulmonologa i alergologa towarzyszą badania laboratoryjne i testy alergiczne, a w razie potrzeby rezonans magnetyczny i tomograf.

Odpowiednia profilaktyka wpływa na odporność całego naszego systemu immunologicznego – a to podstawa stawiania czoła chorobom wirusowym.