Dezynfekcja w pracy to dziś jedna z kluczowych zasad bezpieczeństwa w biurze. Co powinien zapewnić pracodawca? Za co odpowiedzialny jest pracownik? Oto zasady, których musi przestrzegać każdy przedsiębiorca.

Bezpieczna i higieniczna praca – to połączenie w czasie pandemii odgrywa bardzo dużą rolę. Pracodawca ma obowiązek utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku, natomiast pracownik ma przestrzegać nie tylko zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale i jej ustalonego porządku.

Procedura sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń wymaga, aby pracownik przestrzegał przede wszystkim otoczenia swojego stanowiska pracy, np. dezynfekując biurko i krzesło dostarczonym przez pracodawcę środkiem dezynfekującym.

Odkażanie pomieszczeń

Mycie i dezynfekcja pomieszczeń to element dnia pracy, który w dobie pandemii SARS-CoV-19 nabrał szczególnej wagi. W zakładach pracy wprowadzono dodatkowe wytyczne i zalecenia. W wielu firmach pojawiły się procedury bezpieczeństwa, zasady przestrzegania higieny, a nawet zasady poruszania po zakładach pracy i przebywania w pomieszczeniach wspólnych typu kuchennie czy szatnie.

Porządek w miejscu pracy

Z par. 9 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprost wynika, że zakłady pracy są obowiązane zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk czy 1,5 m odległości między stanowiskami.

Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepis ten obejmuje również środki do dezynfekcji pomieszczeń. Pracownik, w myśl art. 100 par. 1 K.p., ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Dotyczy to również zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów wewnętrznych wprowadzonych na czas pandemii, a dotyczących mycia i dezynfekcji pomieszczeń.

Do opracowania procedury dezynfekcji powierzchni stosuje się również Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z par. 14 pracodawca ma obowiązek utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Par. 15 stanowi, że pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Dezynfekcja klawiatury czy odkażanie powierzchni?

Poszczególne przepisy wewnętrzne bardzo różnie mogą regulować kwestię dezynfekcji stanowiska pracy. Może ona dotyczyć np. tylko najbliższego otoczenia pracownika, miejsc, których się dotyka w ujęciu węższym (np. klawiatura komputera), bądź szerszym (np. cała powierzchnia biurka). Wiele regulacji zakłada też dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach, polegającą na okresowej (np. co 2 godziny) wentylacji pomieszczeń pracy.

„Swój stół zdezynfekuj, innych nie musisz”

Przeciwdziałanie COVID-19 wymaga niekiedy dodatkowych aktywności po stronie pracowników. Należą do nich np. zalecane w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) dezynfekcja lub umycie rąk zaraz po wejściu na teren zakładu pracy, obowiązek zakładania maseczki podczas obsługi klientów, konieczność dezynfekcji elementów używanych w pomieszczeniu socjalnym (kuchni) przed skorzystaniem z niej, tj. wytarcie blatu stołu, oparcia krzesła, a nawet przycisków sprzętu AGD środkiem do dezynfekcji itp. Warto zwrócić uwagę, że obowiązki te dotyczą bezpośrednio aktywności tych pracowników, a nie innych osób – pracowników czy klientów.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników