Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie to podstawowa kwestia, jaką pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom. Jakie świadczenia medyczne powinien mieć każdy rolnik?

Praca rolnika obciążona jest dużym zagrożeniem zdrowotnym. Ciągłe przebywanie na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych, przy obsłudze maszyn, ze zwierzętami, wśród pyłu i oparów substancji chemicznych — trudne warunki sprzyjają wielu groźnym schorzeniom. Można je jednak szybko wykryć dzięki badaniom pracowniczym i profilaktycznym.

Spis treści:

Zagrożenia w pracy rolniczej

Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie wiąże się ze znajomością niebezpieczeństw i możliwości ich wystąpienia. Są to również czynności podjęte w celu zminimalizowania tego ryzyka i sprawdzanie efektów ich działania. Zasady higieny i bezpieczeństwa BHP, szkolenia pracowników, zabezpieczenie urządzeń i badania profilaktyczne, to tylko kilka elementów, które trzeba spełnić, żeby zadbać o zdrowie rolników.

Choroby zawodowe rolników — czynniki ryzyka

Rolnicza choroba zawodowa, to taka, która powstała podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym i jest ujęta w wykazie chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Jej definicję określa art. 12 ustawy z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z chorobą zawodową mamy do czynienia, jeśli powstała na skutek działania czynników zagrażających zdrowiu lub na skutek sposobu wykonywania pracy. Ze względu na rodzaj niebezpieczeństwa wyróżniamy następujące czynniki ryzyka:

 • fizyczne — hałas, narażenie ciała na wibracje maszyn, wysokie i niskie temperatury, promieniowanie UV.
 • chemiczne — wszelkie środki ochrony roślin, nawozy,
 • pyły — powstałe podczas orania, koszenia i obróbki zbóż,
 • biologiczne — np. czynniki alergiczne i toksyczne z pyłów organicznych z paszy, wirusy, grzyby, choroby odzwierzęce,
 • ergonomiczne — stała i wymuszona pozycja podczas pracy,
 • psychologiczne — stres związany z nieprzewidywalnością zbiorów, awarii maszyn, zbyt długą pracą podczas zbiorów.

Najczęstsze choroby zawodowe w rolnictwie

Choroba zawodowa rolnika oznacza jego dłuższą lub krótszą absencję w pracy, a w przypadku braku rozpoznania i leczenia — może prowadzić do ciężkich stanów, które wymagają hospitalizacji. Najczęściej spotykane rolnicze choroby zawodowe to:

 • borelioza,
 • kleszczowe zapalenie opon mózgowych,
 • astma oskrzelowa,
 • zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych,
 • choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu nerwowego.

Inne, groźne choroby, na które narażeni są rolnicy:

 • toksoplazmoza oczna,
 • bąblowica wątroby,
 • listerioza,
 • nowotwory złośliwe,
 • ostre uogólnione reakcje alergiczne,
 • alergiczny nieżyt nosa,
 • przewlekłe choroby układu ruchu,
 • trwały ubytek słuchu.

Ubezpieczenie zdrowotne

W skrajnych przypadkach choroba zawodowa rolników prowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Tym, co może zapobiec takiemu rozwojowi wypadków jest ubezpieczenie zdrowotne rolników. Pracodawcy mogą skorzystać z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych SALTUS Ubezpieczenia, które uwzględniają w swoim zakresie pracownicze programy profilaktyczne. Pracownicy nimi objęci mają zapewnione konsultacje i badania lekarskie niezbędne do wczesnego wykrycia rolniczych chorób zawodowych.

Profilaktyka — jakie badania dla rolników?

Wstępne i okresowe badania pracownicze obejmują takie czynniki jak:

 • wywiad lekarski,
 • pomiar ciśnienia krwi, osłuchanie serca i płuc,
 • morfologia,
 • OB,
 • glukoza,
 • badanie ogólne moczu.

Oprócz tego, rolnicy — ponieważ mają kontakt z pestycydami — raz w roku powinni mieć badanie czynności tarczycy i wątroby.

Przepisy jasno mówią o częstotliwości pracowniczych badań okresowych pracowników, ale dopiero stała opieka medyczna rolników daje im dostęp do regularnych badań profilaktycznych, takich jak spirometria, RTG płuc czy USG jamy brzusznej. W innej sytuacji są rolnicy indywidualni, którzy sami muszą zadbać o badania, zarówno diagnostyczne jak i profilaktyczne.

Pamiętajmy, że to zdrowy rolnik jest podstawą skutecznego i wydajnego działania każdego gospodarstwa.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników