Każdy kandydat na kierowcę musi przejść badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania uprawnień. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które chcą wykorzystać umiejętność prowadzenia pojazdów w celach zarobkowych. Jakie badania dla kierowców zawodowych przewidują przepisy?

Badania kierowców zawodowych

Badania lekarskie kierowców zawodowych mają ustalić istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Pierwsze badania powinny zostać zrealizowane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, która uprawnia do podjęcia zatrudnienia. Pod uwagę bierzemy tu zarówno badania kierowców kategorii C, jak i badania dla kierowców zajmujących się przewozem osób (kategoria D).

Badania lekarskie dla kierowców – nowe przepisy

Badania kwalifikacyjne kierowców określane są przez przepisy. W połowie 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiany dotyczące kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C i D dotyczą uregulowania sposobów badania wzroku, słuchu i równowagi. Wprowadzono również regulacje dotyczące cukrzycy i padaczki.

Badania wstępne kierowcy zawodowego może przeprowadzić jedynie lekarz medycyny transportu lub medycyny pracy na podstawie ważnego skierowania. Muszą je wykonać wszystkie osoby przyjmowane do pracy. Do badań wstępnych zalicza się testy:

 • ogólnolekarskie – ogólna ocena stanu zdrowia kierowcy,
 • okulistyczne – ocena sprawności wzrokowej,
 • neurologiczne – ocena m.in. koordynacji ruchowej kierowcy,
 • laryngologiczne – ocena słuchu,
 • pomocnicze – m.in. badanie widzenia zmierzchowego, poziomu glukozy, EKG i inne badania laboratoryjne.

Badania okresowe kierowców zawodowych wykonuje się, w zależności od wieku pracownika co 5 lat (kierowcy przed ukończeniem 60 r.ż.) lub co 30 miesięcy (kierowcy po 60. r.ż.). Obejmują one badanie ogólnolekarskie, okulistyczne, laryngologiczne, badania pomocnicze oraz, w zależności od wskazań, badania neurologiczne.

Skierowanie na badanie lekarskie kierowcy zawodowego wystawiane jest zazwyczaj przez przyszłego pracodawcę, jednak badania mogą zostać również wykonane na wniosek samego kierowcy.

Testy psychologiczne dla kierowców zawodowych

Nazywane są również testami psychotechnicznymi. Oceniają sprawność psychiczną i zdolność do prowadzenia pojazdów. Badanie składa się z kilku testów, które oceniają: osobowość, sprawność intelektualną, koncentrację, spostrzegawczość, szybkość podejmowania decyzji. Dodatkowo przeprowadzane są badania w „ciemni”. Określają one zdolność do prowadzenia pojazdów w warunkach nocnych.

Częstotliwość wykonywania tych badań uzależniona jest od wskazań lekarza medycyny pracy. Zaleca się, aby wykonywane były nie rzadziej niż co 5 lat (kierowcy przed ukończeniem 60 r.ż.) lub co 30 miesięcy (kierowcy po 60. r.ż.).

Orzeczenie lekarskie dla kierowców zawodowych wystawiane jest po przeprowadzeniu wszystkich powyżej opisanych badań przez specjalistę medycyny pracy. Dokument powinien być wydany przez lekarza z uprawnieniami do badań profilaktycznych pracowników i równocześnie do badania kierowców.

Jak jeszcze zadbać o kierowców zawodowych?

Kierowanie pracowników na badania wymagane przez przepisy jest obligatoryjne dla każdego pracodawcy. Warto jednak zadbać o zatrudnionych w bardziej kompleksowy sposób. Badania profilaktyczne dla kierowców mogą być o wiele bardziej rozbudowane, niż zaleca medycyna pracy. Badania kierowców mogą zostać rozszerzone o spotkania ze specjalistami różnych dziedzin czy diagnostykę laboratoryjną. SALTUS Ubezpieczenia w swoich Pracowniczych Programach Profilaktycznych zapewnia ubezpieczonym pracownikom dostęp do kilku pakietów bogatych w usługi medyczne. Kierowcy w ramach różnych wariantów mogą zostać poddani dokładnej diagnostyce pod kątem, np. chorób kardiologicznych czy nabytych wad postawy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników