Pracownicy z Ukrainy. Jak zapewnić im skuteczną ochronę?

Obywatele Ukrainy już od kilku lat stanowią większość cudzoziemców zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Ze statystyk prezentowanych przez GUS wynika, że w 2018 r. wydano im ponad 238 tys. pozwoleń na pracę. To 72,5% ogółu pozwoleń wydanych w tym czasie cudzoziemcom.

Pracownik z Ukrainy. Jakie prace wykonuje?

Zatrudnieni w naszym kraju Ukraińcy to w znacznej mierze przedstawiciele tzw. niebieskich kołnierzyków, czyli pracownicy niższego szczebla. Według statystyk GUS są to:

  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 35%,
  • pracownicy przy pracach prostych – 30%,
  • operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 23%.

Jaką profilaktykę warto zapewnić pracownikom przemysłu?

Jak widać, większość Ukraińców pracuje w przemyśle. Są oni zatem narażeni na szereg czynników negatywnie wpływających na ich zdrowie. Ich pracodawcy powinni zatem zadbać, żeby mieli oni dostęp do odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej. Oprócz różnego rodzaju urazów zatrudnieni w przemyśle są narażeni przede wszystkim na schorzenia układu oddechowego, słuchu oraz problemy onkologiczne. SALTUS Ubezpieczenia przygotował w związku z tym zestaw Pracowniczych Programów Profilaktycznych, które pozwalają pracodawcom zapewnić zatrudnionym sprawny dostęp do najważniejszych świadczeń medycznych. Przedstawiciele sektora przemysłu powinni szczególną uwagę zwrócić na:

  • profilaktykę onkologiczną,
  • profilaktykę nabytych wad słuchu,
  • profilaktykę chorób układu oddechowego,
  • profilaktykę następstw urazów.

Ubezpieczyciele wychodzą naprzeciw potrzebom cudzoziemców

Odpowiedni dobór świadczeń profilaktycznych dostępnych dla pracowników jest bardzo ważnym, ale nie jedynym elementem, o który powinni zadbać pracodawcy. Powinni pamiętać również o barierze językowej, z jaką mogą się Ukraińcy spotkać w rejestracji w placówkach państwowej służby zdrowia. Dlatego ubezpieczyciele, w tym SALTUS Ubezpieczenia, zapewniają możliwość rozmowy z konsultantem umawiającym wizytę, który posługuje się językiem ukraińskim lub angielskim. Również serwis i aplikacja mobilna do samodzielnego zamawiania wizyt dostępne są w wersji obcojęzycznej.

Ubezpieczenie minimalizuje formalności

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia też minimum formalności przy zamawianiu konsultacji lekarskich i badań. Korzystając z usług NFZ, pracownicy z Ukrainy muszą każdorazowo okazywać zestaw dokumentów potwierdzających prawo do publicznej opieki. W przypadku polisy wystarczy podać konsultantowi numeru karty ubezpieczenia.

 

Źródła:

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019 r.