Pracownicy z Ukrainy. Jak zapewnić im skuteczną ochronę?

Obywatele Ukrainy już od kilku lat stanowią większość cudzoziemców zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Ze statystyk prezentowanych przez GUS wynika, że w 2018 r. wydano im ponad 238 tys. pozwoleń na pracę. To 72,5% ogółu pozwoleń wydanych w tym czasie cudzoziemcom.

Pracownik z Ukrainy. Jakie prace wykonuje?

Zatrudnieni w naszym kraju Ukraińcy to w znacznej mierze przedstawiciele tzw. niebieskich kołnierzyków, czyli pracownicy niższego szczebla. Według statystyk GUS są to:

 • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 35%,
 • pracownicy przy pracach prostych – 30%,
 • operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 23%.

Jaką profilaktykę warto zapewnić pracownikom przemysłu?

Jak widać, większość Ukraińców pracuje w przemyśle. Są oni zatem narażeni na szereg czynników negatywnie wpływających na ich zdrowie. Ich pracodawcy powinni zatem zadbać, żeby mieli oni dostęp do odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej. Oprócz różnego rodzaju urazów zatrudnieni w przemyśle są narażeni przede wszystkim na schorzenia układu oddechowego, słuchu oraz problemy onkologiczne. SALTUS Ubezpieczenia przygotował w związku z tym zestaw Pracowniczych Programów Profilaktycznych, które pozwalają pracodawcom zapewnić zatrudnionym sprawny dostęp do najważniejszych świadczeń medycznych. Przedstawiciele sektora przemysłu powinni szczególną uwagę zwrócić na:

 • profilaktykę onkologiczną,
 • profilaktykę nabytych wad słuchu,
 • profilaktykę chorób układu oddechowego,
 • profilaktykę następstw urazów.

Ubezpieczyciele wychodzą naprzeciw potrzebom cudzoziemców

Odpowiedni dobór świadczeń profilaktycznych dostępnych dla pracowników jest bardzo ważnym, ale nie jedynym elementem, o który powinni zadbać pracodawcy. Powinni pamiętać również o barierze językowej, z jaką mogą się Ukraińcy spotkać w rejestracji w placówkach państwowej służby zdrowia. Dlatego ubezpieczyciele, w tym SALTUS Ubezpieczenia, zapewniają możliwość rozmowy z konsultantem umawiającym wizytę, który posługuje się językiem ukraińskim lub angielskim. Również serwis i aplikacja mobilna do samodzielnego zamawiania wizyt dostępne są w wersji obcojęzycznej.

Ubezpieczenie minimalizuje formalności

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia też minimum formalności przy zamawianiu konsultacji lekarskich i badań. Korzystając z usług NFZ, pracownicy z Ukrainy muszą każdorazowo okazywać zestaw dokumentów potwierdzających prawo do publicznej opieki. W przypadku polisy wystarczy podać konsultantowi numeru karty ubezpieczenia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników

 

Źródła:

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019 r.