Nie tylko praca w hałasie może prowadzić do nabytych wad słuchu. Wpływ na jakość słuchu mogą mieć też wibracje czy związki chemiczne obecne w miejscu pracy. Oto świadczenia profilaktyczne, do których dostęp warto zapewnić pracownikom.

Na rozwój nabytych wad słuchu w znacznym stopniu wpływ ma styl życia, warunki pracy oraz brak odpowiednich działań zapobiegawczych. W poniższym tekście wyjaśniamy jakie badania diagnostyczne i zabiegi zapewnia Pracowniczy Program Profilaktyczny – Profilaktyka Nabytych Wad Słuchu.

Audiometria impedancyjna

Pozwala ona na określenie stanu narządu słuchu, wykrycie choroby oraz wskazanie miejsca ewentualnego uszkodzenia. Obejmuje trzy elementy: tympanometrię, pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego oraz test trąbki słuchowej. Tympanometria pozwala na ocenę funkcji trąbki słuchowej, odruch z mięśnia strzemiączkowego umożliwia zdiagnozowanie uszkodzenia nerwu twarzowego, a test trąbki słuchowej służy do oceny jej drożności.

Audiometria nadprogowa

To badanie wykrywa ewentualne zaburzenia w obrębie pola słuchowego. Jest to obszar pomiędzy progiem słyszenia a progiem bólu. Na podstawie wyników lekarz może określić lokalizację uszkodzenia ucha.

Audiometria tonalna

Dzięki tej metodzie oceniany jest próg słyszenia, dzięki czemu w przypadku niedosłuchu możliwe jest określenie rodzaju i głębokości upośledzenia. Badanie pozwala też na zlokalizowanie jego przyczyny. Wykazany zostaje również najcichszy słyszalny dla badanego dźwięk. Zaleca się, aby badanie wykonywały osoby narażone w pracy na hałas, wibracje czy szkodliwe związki chemiczne.

Pomoc przy schorzeniach

Niestety, czasem na profilaktykę jest już za późno. W ramach Pracowniczego Programu Profilaktycznego – Profilaktyka Nabytych Wad Słuchu pracownik może liczyć na specjalistyczną opiekę lekarską. Wśród zabiegów dostępnych w programie można wymienić: przebicie błony bębenkowej, założenie opatrunku z lekiem (obie metody zmniejszają dolegliwości np. przy zapaleniu ucha). Pacjent może liczyć również na płukanie ucha, usunięcie ciała obcego z ucha, przedmuchiwanie trąbki słuchowej czy punkcję zatok.