Pracodawcy, analizując ofertę towarzystw ubezpieczeniowych, przede wszystkim zwracają uwagę na listę specjalności lekarskich oraz spis placówek. Dopiero później sprawdzają wykaz dostępnych badań, a to od nich powinno się rozpocząć ocenę oferty.

Prywatne usługi medyczne w Polsce, mimo że dynamicznie się rozwija, to wciąż jeszcze w pełni nie okrzepł. Wykształciło się kilka przekonań, które nie są zasadne, ale do dziś mają one wpływ na sposób zakupu oraz korzystania z ubezpieczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie benefitem…
Powszechnym przeświadczeniem jest to, że prywatna opieka zdrowotna to benefit wyłącznie dla pracowników. W związku z tym grupowe ubezpieczenie zdrowotne wykorzystywane jest głównie do budowania wizerunku przyjaznego pracodawcy. Jest podkreślany w trakcie prowadzenia rekrutacji oraz wykorzystywany w komunikacji wewnętrznej służącej utrzymaniu pracowników. O ile regularne przypominanie pracownikom o korzyściach z posiadanego ubezpieczenia jest słuszne, to warto pamiętać, że zatrudnieni nie są jedynymi beneficjentami.

…również dla pracodawcy
Odpowiednio dobrany zakres grupowego ubezpieczenia zdrowotnego niesie ze sobą wiele korzyści także dla pracodawcy. Sprawny dostęp do opieki medycznej pozytywnie wpływa na kondycję fizyczną pracowników, co przekłada się na ich efektywność w pracy. Szybka pomoc pozwala także na zminimalizowanie skutków ewentualnej choroby, a to z kolei oznacza krótszą absencję chorobową w pracy.

Badania podstawą…
Jednym z głównych wyznaczników atrakcyjności oferty dla wielu pracodawców jest dostęp do szerokiej listy specjalistów oraz wielu placówek w różnych lokalizacjach. Jest to podejście jedynie po części słuszne. Trzeba pamiętać, że nawet najlepszy specjalista nie postawi trafnej diagnozy i nie udzieli skutecznej pomocy, bez wcześniejszego wykonania odpowiednich badań. Dlatego też analizując poszczególne warianty ubezpieczenia, trzeba równie wnikliwie sprawdzać spis badań, do których pracownicy będą mieli dostęp. Dzięki temu ubezpieczenie będzie skuteczniej chroniło pracowników.

…skutecznej profilaktyki
Wybierając wariant ubezpieczenia i analizując listę oferowanych badań, pracodawcy powinni przede wszystkim zwracać uwagę na te, które pozwolą wykryć i zwalczyć najbardziej powszechne w ich branży schorzenia. Dodatkowym wsparciem dla pracodawcy może być też włączenie do zakresu polisy pracowniczych programów profilaktycznych. Ich zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie chorobom zawodowym.