Pakiet świadczeń neurologicznych dla pracowników powinien uwzględniać zarówno badania profilaktyczne, które mogą zapobiec wystąpieniu udaru mózgu, jak i opiekę poudarową. Udar mózgu występuje we wszystkich grupach wiekowych, często ma charakter nieodwracalny i jest najczęstszą przyczyną inwalidztwa w populacji osób powyżej 45 r.ż. W tekście wyjaśniamy podstawowe pojęcia.

Pakiet świadczeń neurologicznych powinien być zróżnicowany, co zapewni dopasowanie go do wielu grup wiekowych. W każdej branży spotykamy się z różnymi zagrożeniami, na jakie pracownik jest narażony. Konsultacja neurologiczna powinna być łatwo dostępna, warto zadbać, aby pakiet uwzględniał także badania diagnostyczne, które pozwolą wykryć chorobę we wczesnym stadium. Ważna jest również opieka pourazowa, pomocna w odzyskaniu pełnej sprawności.

Badania diagnostyczne

Warto, aby w pakiecie znalazły się takie badania jak:

  • Elektroencefalografia (EEG), czyli nieinwazyjna metoda służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu,
  • Elektromiografia (EMG), czyli diagnostyka czynności elektrycznej mięśni oraz nerwów obwodowych,
  • Elektroneurografia (ENG), której celem jest ocena funkcji nerwów obwodowych,
  • Tomografia głowy wykonywana w przypadku urazów głowy oraz przy podejrzeniu wielu schorzeń, np. nowotworów, wad rozwojowych, stanów zapalnych mózgu czy zatok przynosowych,
  • Rezonans magnetyczny umożliwiający w sposób nieinwazyjny badanie organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, kanału szkieletowego).

Opieka po rozpoznaniu choroby

Oprócz sprawnego dostępu do wyżej wymienionych badań diagnostycznych Pracowniczy Program Profilaktyki Neurologicznej, oferowany przez SALTUS Ubezpieczenia, zapewnia też dodatkowe wsparcie w odzyskaniu zdrowia po udarze. Wśród zapewnianych przez ubezpieczyciela świadczeń znajduje się m.in. rehabilitacja poudarowa oraz pomoc pielęgniarska ułatwiająca powrót do pełnej sprawności. Ubezpieczeni mają też zapewniony dostęp do rezonansu oraz biopsji.