Najwięcej ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczy pracowników sektora handlu oraz osób zajmujących się obsługą klienta. Wyjaśniamy zatem, jakie świadczenia powinno uwzględniać oferowane im grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

 Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Kasjer na rynku pracy. Zarobki, rozwój i oczekiwania”, aż 29 proc. ogłoszeń o pracę w III kwartale 2018 roku stanowiły ogłoszenia o rekrutacji specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Kasjerzy stanowią często pierwszą linię kontaktu z daną marką handlową. Chociaż ta grupa pracowników znajduje się na najniższych szczeblach hierarchii, to właśnie oni mają duży wpływ na budowanie wizerunku marki i relacji z klientami. Warto więc o nich odpowiednio zadbać.

Sytuacja kasjera

Praca kasjerek i kasjerów jest ciężka fizycznie i bardzo wymagająca. Od lat należą oni do grupy podwyższonego ryzyka chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, wad postawy czy problemów z krążeniem.  W związku z tym ich pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na zapewnienie im dostępu do jak najlepszych świadczeń w ramach medycyny pracy oraz nie ograniczać ich jedynie do odbywających się co kilka lat badań okresowych.

Profilaktyka powinna być na pierwszym miejscu

Odpowiedni dobór świadczeń medycyny pracy przez przedsiębiorców może okazać się istotnym wsparciem w zmniejszaniu zachorowalności wśród pracowników oraz ograniczaniu liczby czy długości zwolnień lekarskich. Wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy na kasjerów oraz niski poziom bezrobocia powinny skłonić pracodawców, by prywatna opieka medyczna była zapewniona, a pracownicy mieli do niej ułatwiony dostęp.

Działania prozdrowotne pracodawcy powinny uwzględniać przede wszystkim właściwą profilaktykę. Jednym ze sposobów na jej zapewnienie jest uzupełnienie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego o odpowiednie pracownicze programy profilaktyczne. Pomagają one sprawnie i regularnie kontrolować stan zdrowia pracowników. Wybierając wariant polisy i zestaw uwzględnionych w niej świadczeń, pracodawcy powinni brać pod uwagę dwie kwestie. Na jakie schorzenia narażeni są zatrudnieni z uwagi na wykonywane obowiązki i ich wiek.

Z jakimi problemami zdrowotnymi mogą borykać się kasjerzy i sprzedawcy

W przypadku dbałości o stan zdrowia kasjerów przedsiębiorcy powinni w szczególności uwzględnić profilaktykę nabytych wad postawy oraz świadczenia ułatwiające powrót do zdrowia po doznaniu urazów. Biorąc pod uwagę, że większość sprzedawców narażona jest również na problemy z krążeniem, warto zapewnić im również dostęp do profilaktyki kardiologicznej.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla kasjerów i sprzedawców powinno zatem uwzględniać dostęp m.in. do następujących świadczeń:

  • konsultacje ortopedyczne i kardiologiczne,
  • badania obrazowe: RTG, rezonans magnetyczny,
  • EKG, ECHO serca,
  • rehabilitacja narządów ruchu.