Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego uderzają w pracowników sektora oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami. Ryzyko zakażenia jest tak wielkie, że sama ochrona bezpieczeństwa pracy nie wystarczy.

Szkodliwe czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy narażają zatrudnionych w tych branżach na szkodliwe mikroorganizmy: bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Salmonella, syfilis, zapalenie wątroby typu A, B i C, AIDS, toksoplazmoza, astma i alergie to tylko niektóre choroby, które wywołują. Przy tak wysokim ryzyku utraty zdrowia nie wystarczy BHP w firmie. Niezbędne jest szerokie ubezpieczenie zdrowotne i pełna kontrola zdrowia, a pracowników należy zachęcać do regularnych i częstych badań profilaktycznych.

Spis treści:

Odpady szkodliwe dla zdrowia — którzy pracownicy ponoszą ryzyko?

Branża gospodarki odpadami to wiele różnych sektorów, w których ludzie mają kontakt z niebezpiecznymi biologicznie substancjami.

Największe ryzyko zdrowotne ponoszą pracownicy:

 • kompostowni,
 • sortowni odpadów,
 • zakładów recyklingu,
 • spalarni odpadów,
 • oczyszczalni ścieków,
 • składowisk odpadów.

Praca w szkodliwych warunkach, jaką jest np. praca na sortowni odpadów, to ciągły kontakt z aktywnymi biologicznie resztkami żywności i środków medycznych, w których rozwijają się czynniki chorobotwórcze. Podobnie pracownik oczyszczalni ścieków lub zakładu recyklingu narażony jest na patogeny ludzkie i zwierzęce unoszące się w powietrzu.

Czynniki biologiczne uciążliwe w środowisku pracy

Narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy następuje przez kontakt bezpośredni lub drogą oddechową. Odpady niebezpieczne dla zdrowia mogą zawierać:

 • bakterie,
 • grzyby,
 • wirusy wątroby typu A, B i C,
 • wirusa HIV,
 • pasożyty,
 • mieszanki pleśni i grzybów.

Powyższe czynniki szkodliwe biologiczne są przyczyną ciężkich chorób.

Na co chorują pracownicy gospodarki odpadami?

Praca w gospodarce odpadami niesie ze sobą wiele zagrożeń zdrowotnych, niespotykanych w takim natężeniu w innych branżach.

Szkodliwe czynniki biologiczne na stanowisku pracy powodują poważne choroby, takie jak:

 • astma,
 • gruźlica,
 • salmonella,
 • toksoplazmoza,
 • zapalenie wątroby typu A, B i C,
 • HIV,
 • kiła,
 • syfilis,
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
 • infekcje, także z gorączką,
 • podrażnienia, nosa, oczu, gardła i skóry.

Jak chronić zdrowie w branży przetwarzania odpadów?

Przetwarzanie odpadów wymaga szerokiej wiedzy odnośnie ryzyka zachorowania i utraty zdrowia. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie używania środków ochronnych i bezpiecznych sposobów pracy z odpadami. Mimo to, ryzyko zakażenia patogennymi mikroorganizmami jest bardzo duże: przez samą obecność w środowisku pracy i wdychanie oraz wypadki związane ze zranieniem i przerwaniem bariery ochronnej organizmu jaką jest naskórek.

W Polsce obowiązki pracodawcy w zakresie BHP reguluje art. 212 Kodeksu pracy, który brzmi:

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

 1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
 4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 5. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i medycyna pracy

Pracownicy objęci grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym SALTUS Ubezpieczenia korzystają z szerokiego pakietu medycyny pracy, który zawiera Profilaktyczne Programy Pracownicze. Codzienna opieka zdrowotna osób z branży przetwarzania odpadów to badania profilaktyczne i szczepienia ochronne. Natomiast w ramach programów profilaktycznych, szczególnie Profilaktyki Następstw Urazów, Profilaktyki Onkologicznej i Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego, korzystają z opieki lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników