Czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne i stres w pracy mechanika to największe ryzyko. Nie da się go uniknąć, ale można je zredukować.

W pracy w warsztacie samochodowym ważna jest ocena ryzyka zawodowego. Mechanik samochodowy jest narażony na wiele zagrożeń, które negatywnie odbijają się na jego zdrowiu. Lista potencjalnych chorób jest długa, a schorzenia kumulują się latami. To najważniejszy powód, żeby zwiększyć bezpieczeństwo mechanika, a można to zrobić przez stały monitoring jego stanu zdrowia.

Spis treści:

Zagrożenia w warsztacie samochodowym

Praca mechanika samochodowego jest jedną z bardziej wymagających i eksploatujących organizm człowieka. Warsztat samochodowy to miejsce, gdzie pracownik jest narażony na hałas i kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, a sama praca wymaga siły fizycznej i odporności psychicznej.

Mechanik jest narażony na wiele chorób zawodowych, w tym:

 • astmę,
 • pylicę płuc,
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),
 • choroby skóry,
 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego,
 • choroby obwodowego układu nerwowego.

Część chorób, zwłaszcza związanych z układem mięśniowo-szkieletowym i nerwowym ujawnia się po latach pracy. Inne mogą pojawić się nagle, w wyniku kontaktu z substancją szkodliwą. Na co narażony jest mechanik samochodowy?

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy mechanika

Do zagrożeń biologicznych w warsztacie samochodowym należy przede wszystkim kontakt z olejami i klejami, w których mogą działać nie tylko toksycznie, ale w których mogą rozwijać się bakterie i inne szkodliwe dla człowieka mikroorganizmy. Innym zagrożeniem jest kontakt z bakteriami i grzybami podczas wymiany klimatyzacji w aucie.

Choroby zawodowe, które powstają na skutek biologicznych zagrożeń w warsztacie to:

 • kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
 • trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze.

Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy mechanika

Codzienny kontakt z paliwem, smarami, olejami, farbami, rozpuszczalnikami i spalinami sprawia, że czynniki chemiczne na stanowisku mechanika samochodowego są jednym z częstszych zagrożeń dla jego zdrowia. Szkodliwość tych substancji polega na ich drażniącym i trującym działaniu. Mogą także uczulać i przyczyniać się do powstania chorób, w tym nowotworów. Najbardziej niebezpieczne substancje to:

 • pyły krzemionkowe,
 • tlenki azotu,
 • tlenki manganu,
 • tlenki żelaza,
 • rozpuszczalniki.

Do narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne dochodzi podczas czynności takich jak spawanie czy lakierowanie, ale też przez samo przebywanie w warsztacie. Stale obecne w tym miejscu opary spalin i innych substancji lotnych przenikają do ciała mechanika samochodowego przez jego układ oddechowy.

Podsumowując, w warsztacie samochodowym najbardziej niebezpieczne są czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy mechanika. Do uciążliwych zaliczamy te, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, ale w znaczący sposób wpływają na wydajność pracownika. Takim uciążliwym zagrożeniem są fizyczne aspekty pracy — podnoszenie ciężarów czy wielogodzinna praca w jednej, wymuszonej pozycji.

Ergonomia stanowiska pracy mechanika

Mechanik samochodowy jest narażony na urazy mięśniowo-szkieletowe. Mogą być to zarówno stany nagłe, takie jak:

 • wypadek,
 • powstanie przepukliny krążka międzykręgowego,
 • uraz kręgosłupa

oraz takie, które tworzą się latami i prowadzą do:

 • ograniczenia ruchomości mięśni i stawów,
 • przewlekłego bólu.

Do schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego przyczynia się nieprawidłowa ergonomia w pracy mechanika. Przy naprawie samochodów jest on zmuszony do częstego podnoszenia ciężarów, trwania przez długi czas w jednej, nieergonomicznej pozycji i wielokrotnego wykonywania tych samych ruchów.

Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego to częste choroby zawodowe mechanika samochodowego. Zaliczamy do nich min.:

 • przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki,
 • przewlekłe zapalenie okołostawowe barku,
 • przewlekłe zapalenie kaletek maziowych i przewlekłe uszkodzenia łąkotki,
 • zapalenie nadkłykcia kości ramiennej.

Na powstanie chorób zawodowych związanych ze sposobem wykonywania pracy mają również wpływ czynniki psychospołeczne. Praca pod presją czasu i kontakt z trudnymi klientami nie od razu, ale wpływają na pogorszenie zdrowia mechanika samochodowego.

Jak zapobiegać zagrożeniom zdrowotnym w pracy mechanika?

Części zagrożeń w pracy mechanika można zapobiec. Profilaktyka zdrowotna zaczyna się już od specjalistycznej oceny zagrożeń zawodowych i badań profilaktycznych. Im szerszy zakres opieki zdrowotnej, tym większa szansa na zminimalizowanie zagrożeń, zwłaszcza ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. W SALTUS Ubezpieczenia, pracownicy objęci ubezpieczeniem grupowym mogą również korzystać z Pracowniczych Programów Profilaktycznych. Mechanik samochodowy może dbać o swoje zdrowie z programem Profilaktyki Następstw Urazów, Nabytych Wad Postawy czy Chorób Układu Oddechowego.

Organizacja przestrzeni pracy mechanika samochodowego, prawidłowe oświetlenie, właściwe oznaczenie i zabezpieczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych, zapewnienie ubrań roboczych to kolejne działania, które powinien podjąć pracodawca, żeby zminimalizować ryzyko ubytku na zdrowiu mechaników samochodowych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników