Co roku na choroby zawodowe zapada kilka tysięcy pracowników. Wyjaśniamy, czym one są i jak pracodawcy mogą zminimalizować ryzyko zachorowania pracowników.

Czym są choroby zawodowe, definiuje Kodeks Pracy. Są to grupy schorzeń, które powstają wskutek czynników występujących w miejscu pracy lub wynikających z jej charakteru. Kodeks nakłada też na pracodawców obowiązek zapobiegania ich występowaniu. Działania te nazywane są w skrócie – medycyna pracy. W zapewnieniu pracownikom skutecznej ochrony pomagają grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

Choroby zawodowe – co wpływa na ich powstanie?

Według raportu GUS „Warunki pracy w 2017 roku” polscy pracownicy narażeni są na ponad 500 tysięcy czynników wpływających szkodliwie na ich zdrowie. 58% z nich związanych jest ze środowiskiem pracy, a 25% z uciążliwością wykonywanych obowiązków. Można do nich zaliczyć m.in.:

 • nieprawidłowe zachowania pracowników,
 • niewłaściwy stan czynników materialnych,
 • nieużywanie sprzętów ochronnych,
 • braki lub niewłaściwie posługiwanie się czynnikami materialnymi.

Jakie schorzenia są uznawane za choroby zawodowe?

Za choroby zawodowe uznawane są wszystkie schorzenia, których przyczyną są czynniki chorobotwórcze występujące w miejscu pracy lub związane z jej wykonywaniem. Dokładny ich wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych. Znajduje się w nim 26 różnych grup schorzeń. Do najczęściej występujących w Polsce schorzeń zawodowych należą:

 1. choroby zakaźne lub pasożytnicze,
 2. pylice płuc,
 3. przewlekłe choroby narządu głosu,
 4. przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego,
 5. ubytek słuchu.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Przedsiębiorcy są zobowiązani przede wszystkim do usuwania czynników powodujących powstawanie chorób zawodowych oraz stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych minimalizujących ryzyko. Pracodawcy muszą nieustannie monitorować stan miejsca pracy i dostosowywać działania prewencyjne. Jeżeli mimo to dojdzie do zachorowania pracownika, to przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić ten fakt odpowiednim organom. Następnie w porozumieniu z nimi musi przeprowadzić działania zmierzające do usunięcia czynników szkodliwych i zapobiegające większej liczbie przypadków. Pomocą w skutecznym zminimalizowaniu ryzyka mogą być grupowe ubezpieczenia zdrowotne, a w szczególności oferowane przez ubezpieczycieli Pracownicze Programy Profilaktyczne.

Czym są Pracownicze Programy Profilaktyczne?

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne przewidują udostępnienie pracownikom dostępu do prywatnych świadczeń zdrowotnych, także realizujących obowiązki z zakresu medycyny pracy. Istotnym wzmocnieniem ochrony jest zapewnienie badań i konsultacji specjalistycznych zapobiegających chorobom zawodowym, tzw. Pracowniczych Programów Profilaktycznych. SALTUS Ubezpieczenia oferuje 9 różnych zestawów świadczeń, programów. Zapobieganie chorobom zawodowym i cywilizacyjnym ,które dotykają pracowników, m.in. problemom kardiologicznym, wadom słuchu, wzroku czy chorobom układu oddechowego.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników