Medycyna pracy to nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne. Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy pozwala na lepszą ochronę pracowników.

Na czym polega wizytacja stanowisk pracy?

Przegląd i opis poszczególnych stanowisk pracy to pierwszy krok. Wizytacja specjalisty ma na celu zebranie informacji istotnych przy ustalaniu zakresu późniejszych badań profilaktycznych pracowników. Podczas wizytacji, lekarz ocenia obecność oraz dokonuje klasyfikacji czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na poszczególnych stanowiskach. Wnioski wraz z ich opisem przekazywane są pracodawcy w celu ewentualnej poprawy organizacji pracy i warunków panujących w firmie. W dokumentacji przekazanej pracodawcy zawarte są wszelkie spostrzeżenia dotyczące zagrożeń czy przekroczonych norm, np. hałasu lub promieniowania. Takie informacje istotne są nie tylko dla kierownictwa, ale również dla lekarzy, którzy przeprowadzają badania pracowników danego zakładu pracy. Lekarz może z dużą dokładnością dostosować zakres badań okresowych, rozpoznać główne problemy zdrowotne załogi i zebrać informacje potrzebne do wybrania programów profilaktycznych.

Częstotliwość wizytacji w zakładzie zależy od branży, specyfiki pracy i inicjatywy przedsiębiorcy. Pierwsza wizyta powinna być przeprowadzona przez lekarza i pielęgniarkę zaraz po nawiązaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką medycyny pracy. Kolejne wizyty należy planować nie rzadziej niż raz w roku.

Medycyna pracy w SALTUS Ubezpieczenia

Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia to pakiety świadczeń w ramach obowiązkowej medycyny pracy, dostępne w kilku wariantach. Pracownicy objęci ubezpieczeniem mają dostęp do szerokiej oferty badań diagnostycznych i laboratoryjnych, wielu zabiegów oraz wizyt u różnych specjalistów. Ułatwiony dostęp do leczenia to ważne wsparcie w zwalczaniu problemów zdrowotnych pracowników.

Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia służą zapobieganiu chorobom zawodowym oraz leczeniu najpowszechniej występujących u pracowników problemów zdrowotnych. Ubezpieczyciel oferuje następujące programy:

 • Profilaktyka Kardiologiczna + Walka Dla Serca
 • Profilaktyka Onkologiczna + Walka Z Rakiem (w dwu wariantach)
 • Profilaktyka Nabytych Wad Postawy
 • Profilaktyka Nabytych Wad Wzroku
 • Profilaktyka Następstw Urazów
 • Profilaktyka Nabytych Wad Słuchu
 • Profilaktyka Neurologiczna +Walka Z Udarem
 • Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego

Profilaktyczne Programy Pracowniczy mogą być również uzupełnione o pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, wspomagających powrót do zdrowia po doznaniu urazów w trakcie pracy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników