Reprotoksyny to zagrożenie dla płodności pracowników. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza przepisy, które mają chronić przed tym ryzykiem.

Rząd przyjął unijną dyrektywę 2022/431 zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE UE ws. ochrony pracowników przed substancjami rakotwórczymi, mutagenami i właśnie substancjami reprotoksycznymi, które mają szkodliwy wpływ np. na płodność i funkcje seksualne. Według nowych zaleceń pracodawca musi zabezpieczyć podwładnych przed działaniem szkodliwych czynników. Reprotoksyczne substancje występują przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym i kosmetycznym. W tych branżach pracownicy wymagają szczególnej ochrony zdrowia.

Spis treści:

Czym są reprotoksyny?

Reprotoksyny to substancje chemiczne lub mieszaniny, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie reprodukcyjne człowieka. Przykładami reprotoksyn są:

 • metale: ołów, kadm, chrom, nikiel, rtęć,
 • związki chemiczne: metylortęć, tritlenek diboru, kwas borowy, borany,
 • pesticydy i biocydy,
 • ftalany, organiczne rozpuszczalniki, formamid, n-metylopirolidon, n etylopirolidon, dimetyloformamid, imidazol i jego pochodne

Bezpośrednie narażenie na te substancje wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia:

 • zaburza funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet,
 • są szkodliwe dla kobiet w ciąży – powodują toksyczność rozwojową płodu (opóźnienia w rozwoju, deformacje oraz inne poważne wady wrodzone),
 • są szczególnie niebezpieczne dla młodocianych pracowników, powodując wysokie ryzyko utraty zdrowia,
 • przenikają przez mleko matki do organizmu dziecka, wpływając negatywnie na zdrowie i rozwój noworodków i niemowląt,
 • powodują długoterminowe, negatywne skutki zdrowotne, m.in. problemy z układem hormonalnym i zwiększone ryzyko chorób nowotworowych.

Na czym polega ochrona przed substancjami reprotoksycznymi?

Zmiany prawne wprowadzają zasady i wymagania, które mają na celu minimalizowanie ryzyka zdrowotnego. Podstawowe środki ochrony obejmują:

 • identyfikację i ocenę ryzyka: pracodawcy mają obowiązek zidentyfikować wszystkie potencjalnie niebezpieczne substancje na stanowiskach pracy i ocenić poziom narażenia pracowników,
 • eliminację lub zastąpienie: wszędzie, gdzie to możliwe, substancje reprotoksyczne powinny być wyeliminowane lub zastąpione mniej szkodliwymi alternatywami,
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej: używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (np. rękawice, maski) oraz instalacja systemów wentylacyjnych i filtracyjnych,
 • szkolenia i edukację: regularne szkolenia dla pracowników na temat zagrożeń związanych z reprotoksynami oraz środków ochrony.

Ponadto, ustawa o ochronie przed reprotoksycznymi substancjami zabrania pracy z substancjami reprotoksycznymi:

 • kobietom w ciąży,
 • matkom karmiącym piersią.
 • pracownikom młodocianym.

Ten kompleksowy system ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz ochronę zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. Warto do niego dodać opiekę zdrowotną, która zapewni regularne badania profilaktyczne, w celu wykrycia najmniejszych nawet zaburzeń zdrowotnych związanych z działaniem reprotoksyn. SALTUS Ubezpieczenia oferuje szeroki zakres opieki medycznej, która pomaga minimalizować ryzyko i monitorować stan zdrowia pracowników: okresowe badania kontrolne i specjalistyczne konsultacje. Dzięki kompleksowej opiece zdrowotnej, pracodawcy mogą skutecznie chronić swoich pracowników przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi związanymi z reprotoksynami, poprawiając jednocześnie ich bezpieczeństwo i dobrostan w miejscu pracy.

Gdzie jest najwięcej reprotoksyn?

Ochrona przed reprotoksycznymi substancjami jest konieczna w branżach, w których one występują. Najwięcej tych substancji można znaleźć w następujących sektorach:

 • produkcja i stosowanie pestycydów,
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych i przemysł gumowy,
 • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny,
 • metalurgia,
 • budownictwo,
 • ochrona zdrowia,
 • warsztaty samochodowe.

Reprotoksyny są i będą w wielu środowiskach pracy, dlatego — jeśli występują — ochrona przed ich szkodliwym działaniem jest obowiązkiem pracodawcy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników