Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie można finansować prywatnej opieki medycznej, w tym grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Problem dotyka duże i małe podmioty gospodarcze oraz jednostki budżetowe, które nie mogą opłacać dodatkowych świadczeń medycznych swoim pracownikom.

Zgodnie z zapisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do jego utworzenia zobowiązani są wszyscy pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W przypadku przedsiębiorców prywatnych obowiązek ten dotyczy firm zatrudniających przynajmniej 20 osób na pełen etat. Minimalna wysokość środków, jakimi powinien być zasilony fundusz, obliczana jest w odniesieniu do średniej liczby pracowników oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W tym roku kwota ta wynosi 1 229,30 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach. Niestety z tych środków nie można finansować niekiedy dość, wydawałoby się, oczywistych świadczeń – przede wszystkim opieki zdrowotnej.

Prywatna opieka zdrowotna w Polsce – jak ją sfinansować

Jak pokazują badania rynkowe, np. przygotowany przez Hays „Raport płacowy 2019. Trendy na rynku pracy”, dostęp do prywatnych świadczeń medycznych jest niezmiennie jednym z najważniejszych benefitów pozapłacowych w oczach pracowników. W warunkach rynku pracownika sprostanie tym oczekiwaniom nie tylko pomaga budować wizerunek przyjaznego pracodawcy, ale coraz częściej jest działaniem niezbędnym w celu pozyskania pracownika. Nie każda instytucja czy przedsiębiorstwo mają taką możliwość.

W szczególnie niekorzystnej sytuacji są pracodawcy z sektora finansów publicznych. Z powodu ograniczeń wynikających z ustawy nie mogą oni w żaden sposób partycypować w kosztach składki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ich pracownicy muszą płacić ją samodzielnie w całości. W lepszej sytuacji są prywatne firmy, których nie obowiązują aż tak restrykcyjne przepisy dotyczące zarządzania finansami. Przedsiębiorcy mogą rozliczyć składkę za dodatkowe ubezpieczenie pracowników w ramach środków obrotowych firmy, a w niektórych przypadkach również uznać ją za koszty uzyskania przychodu.

Restrykcje dotyczące świadczeń zdrowotnych nie ograniczają się jednak do opłacania prywatnych wizyt lekarskich czy badań diagnostycznych. Pracodawcy nie mogą, w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zorganizować nawet szczepień ochronnych przed okresem zwiększonej liczby zachorowań na grypę.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – co można sfinansować, a co nie?

Głównym zadaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest łagodzenie różnic w poziomie życia pracowników. W związku z tym ustawodawca przewidział dość szeroki katalog świadczeń oraz rodzajów wsparcia finansowego, jaki pracodawca może zaoferować, wykorzystując środki zgromadzone w funduszu. Mogą zostać one przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku pracowników, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, zorganizowanie lub sfinansowanie opieki nad dziećmi, a także na udzielenie bezpośredniej pomocy materialnej – rzeczowej lub pieniężnej. Dlaczego jednak w tym spisie nie ma dofinansowania świadczenia opieki zdrowotnej?

Owszem, obowiązkowa składka na ZUS gwarantuje dostęp do publicznej opieki medycznej. Biorąc jednak pod uwagę, że fundusz świadczeń socjalnych zapewnia środki na korzystanie z prywatnych usług, to powinno się rozważyć możliwość uwzględnienia w nim również dodatkowych ubezpieczeń, jak polisa zdrowotna. Zwłaszcza że oprócz dofinansowania wypoczynku zazwyczaj wykorzystywany jest do zakupu pakietów sportowych. Niezaprzeczalnie, istnienie obowiązku zakładania funduszu świadczeń socjalnych jest ważnym i pozytywnym elementem rynku pracy, jednak warto zastanowić się nad modyfikacją katalogu usług i dostosowaniem go do zmieniających się warunków społecznych i potrzeb pracowników.

Wśród innych działań kojarzonych z działalnością socjalną pracodawcy, które nie mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, są np.: organizacja lub dofinansowanie przyzakładowego żywienia zbiorowego, szkoleń, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy transportu do pracy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników