Rosnąca liczba obcokrajowców pracujących i mieszkających w naszym kraju wpływa na rynek usług zdrowotnych. Wyjaśniamy, z jakimi formalnościami spotykają się obcokrajowcy potrzebujący pomocy medycznej.

Z roku na rok przybywa cudzoziemców, którzy podejmują pracę w polskich firmach. W 2018 roku wydano 328,8 tys. nowych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, wynika z danych GUS (raport Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2018 r.). To o ponad 90 tys. więcej niż rok wcześniej. Rosnąca liczba pracowników z obcym obywatelstwem stawia przed pracodawcami nowe wyzwania. Jednym z ważniejszych jest wsparcie w aklimatyzacji w nowym miejscu zamieszkania i zatrudnienia. Pomocnym rozwiązaniem jest prywatna opieka medyczna w postaci np. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjść naprzeciw potrzebom

Dostęp do prywatnej opieki, którą mogą zapewnić grupowe ubezpieczenia zdrowotne, jest niezmiennie jednym z najczęściej oczekiwanych benefitów pozapłacowych. W przypadku firm zatrudniających obcokrajowców zapewnienie dostępu do niepublicznej opieki może wręcz być koniecznością. Wizyta u lekarza w ramach NFZ wiąże się dla cudzoziemca z dodatkowymi formalnościami, a często jest również utrudniona ze względu na barierę językową.

Formalności dla cudzoziemców

Choć zatrudnieni w polskich firmach obcokrajowcy mogą swobodnie korzystać z usług placówek posiadających kontrakty z NFZ, wolą korzystać z usług prywatnych przychodni. Dzieje się tak dlatego, że proces umówienia wizyty lekarskiej lub badania diagnostycznego w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest dla obcokrajowca wygodniejszy w porównaniu ze świadczeniami NFZ.

Aby skorzystać z pomocy NFZ, obcokrajowcy pracujący w Polsce muszą mieć przy sobie jeden z poniższych dokumentów:

  • aktualny druk ZUS RMUA od pracodawcy,
  • zaświadczenie z pracy potwierdzające opłacenie składek,
  • zaświadczenie z urzędu pracy o opłaceniu składek (jeżeli prowadzą własną działalność gospodarczą).

Korzystając z ubezpieczenia grupowego, w przypadku braku numeru PESEL, wystarczy jedynie podać numer karty ubezpieczenia zdrowotnego podczas rozmowy z konsultantem. Jeszcze łatwiejsze jest rezerwowanie wizyty za pomocą aplikacji mobilnej – zapamiętuje ona dane logowania.

Bez bariery językowej

Rosnąca liczba obcokrajowców pracujących i mieszkających w naszym kraju wpłynęła również na ubezpieczycieli. Coraz więcej towarzystw prowadzi swoje serwisy internetowe nie tylko po polsku czy angielsku, ale też i po ukraińsku (Ukraińcy stanowią 72,5% pracujących w Polsce cudzoziemców). Również infolinie rezerwujące wizyty umożliwiają rozmowę z konsultantem w obcym języku. Dzięki temu obcokrajowcy w Polsce nie spotykają się z barierą językową, jakiej zazwyczaj mogą się spodziewać w publicznych placówkach.