banner
Ubezpieczenia grupowe

Jakie badania neurologiczne powinien uwzględniać pakiet świadczeń dla pracowników?

Pakiet świadczeń neurologicznych dla pracowników powinien uwzględniać zarówno badania profilaktyczne, które mogą zapobiec wystąpieniu udaru mózgu, jak i opiekę poudarową. Udary mózgu występują we wszystkich grupach wiekowych, często mają charakter nieodwracalny i są najczęstszą przyczyną inwalidztwa w populacji osób powyżej 45 r.ż. W tekście wyjaśniamy podstawowe pojęcia.